• Türkçe
  • English

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı herhangi bir mühendislik dalında dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış tüm adaylara açıktır. Ancak adayların bilimsel hazırlık dersleri alması gerekebilir. Adayın programa kabul edilebilmesi için bilimsel hazırlık derslerini iki dönem içinde tamamlayabilecek durumda olması şartı aranır.

Başvurular doğrudan Fen Bilimleri Enstitüsü’ne enstitü tarafında belirlenen tarihler içinde yapılmalıdır. Başvuru sırasında istenen eğitim geçmişiyle ilgili belgeler şunlardır:

  1. Başvuru formu
  2. Lisans diplomasının fotokopisi
  3. Transkript (Lisans mezuniyet ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.25 olması gerekmektedir)
  4. ALES Puanı (En az 55 olması gerekmektedir.)
  5. İngilizce yeterlilik belgesi (TOEFL için en az 66 puan, YDS için en az 55 puan olması gerekmektedir.)
  6. Iki adet referans mektubu (referans formu doldurulmalıdır)

İstenen diğer belgeler, başvuru tarihleri ve gerekli formlar için Fen Bilimleri Enstitüsü’nün internet sayfasına bakınız.