• Türkçe
  • English
  • Yürütücü: Mert Özkaya

Yazılım tasarım kalıpları kaliteli yazılım geliştirme konusunda büyük öneme sahip olsa da, yazılımcılar tasarım kalıplarını kullanırken farklı sorunlar yaşamaktadır. Bunlardan bazıları şu şekilde ifade edilebilir: tasarım kalıplarının anlaşılmasının güç olması, hangi tasarım kalıbının hangi sistemler için uygulanması gerektiğinin net olarak tespit edilememesi, yazılım tasarım kalıplarına göre sistem mimarisi modelleyebilmek için UML benzeri bir modelleme teknolojisinin mevcut olmaması, mevcut sistem yapısının (yada davranışının) tasarım kalıplarına uyarlanmasına kod seviyesinde uğraşılması, ve tasarım kalıplarının doğru şekilde uyarlandığının otomatik olarak kontrol edilmesinin mümkün olmaması. Ayrıca, her ne kadar birçok üniversite yazılım mühendisliği dersinin müfredatına tasarım kalıplarını dahil etse de, öğrencilerin tasarım kalıpları üzerine yeterli bilgi sahibi olup pratik anlamda tecrübe kazanması pek de kolay olmamaktadır.

Bu projede, farklı yazılım tasarım kalıplarını destekleyen yazılım mimarileri modellemeye yönelik görsel yazılım modelleme dilinin ve mimari modelleri analiz edip otomatik kod üretmeyi sağlayan araçların geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Buna göre, ilk olarak, geliştirilecek olan modelleme dilinin söz-dizimi ve semantik açısından tanımlanması yapılacaktır. Sonrasında, modelden koda dönüşüm algoritmaları tasarlanacaktır. Metaedit+ meta-modelleme aracı kullanılarak tanımlı modelleme dili için modelleme editörü geliştirilecektir. Yine Metaedit+ ile, semantik kurallara göre modellerin analizini destekleyen araç ile modelden Java koduna dönüşüm algoritma tasarımına göre modelden kod üreten dönüştürücü aracın geliştirilip modelleme editörüne entegrasyonu gerçekleştirilecektir. Son olarak, geliştirilen modelleme editörü ve dönüştürücü uygulamaların gerçek sistemler kullanılarak değerlendirilip test edilecektir.

 

BAŞLANGIÇ: 2020
BİTİŞ: 2021
PROJE NO: 120E144
KURUM: TÜBİTAK