• Türkçe
  • English
  • Funda Yildirim
  • Filiz Tezcan Semerci
  • Ahmet Mete Karakaya

Ses algısında kaynağı farketme ve tanımlamaya dair sergilediğimiz performans, sesin içeriğine göre değişiklik göstermektedir. Konuşma, müzik ve doğal seslerden kaynaklanan ses dalgaları, beyne iletildiklerinde frekans, büyüklük ve faz özelliklerine göre işlenerek tanımlanır ve motor, dikkat, karar verme gibi fonksiyonlara yön vermek için ilgili bölgelere gönderilir. Sesin farklı kanallar kullanılarak algılanması, sesten edindiğimiz bilginin türü ve içeriğine bağlı olarak sesin anlamsal veya fiziksel özelliğine göre işleniyor olabilir. Bu çalışmada, günlük hayatta maruz kaldığımız ve pasif dikkat süreçleri ile hareketlerimize yol gösteren olay kaynaklı seslerin işleniş mekanizması üzerinde çalışılacaktır. Çalışmada elde edilecek bulgular robotik uygulamalar için bilişsel modeller geliştirilmesi ve koklear implant için akıllı mekanizmalar tasarlanmasında kullanılabilecek potansiyeldedir.

BAŞLANGIÇ: 2020
BİTİŞ: 2021
PROJE NO: 119K868
KURUM: TUBITAK