• Türkçe
  • English
  • Doç.Dr. Gürhan Küçük
  • Mine Mesta Aydın

Amaç: Eşzamanlı Çoklu-işparçacıklı işlemcilerde yğksek seviyede enerji tasarrufu sağlayabilmek için veriyolu özkaynaklarının uyarlanabilir yeniden ölçeklenmesi üzerine çalışılmıştır.

START: 2008

END: 2010

FUNDING INSTITUTION: TUBITAK

BUDGET: 69772 TL

STATUS: Completed