• Türkçe
  • English
  • Funda Yildirim
  • Didem Katircilar

Özet:
Görme, duyma veya dokunma gibi farklı duyularımızdan gelen bilgiler
insan beyninde çeşitli mekanizmalar tarafından birlikte işlenerek
“duyusal algı”yı oluşturur ve buna “çoklu duyu entegrasyonu” ismi
verilir. Günlük hayatta edindiğimiz birçok deneyim birden fazla
duyusal modaliteden gelen bilgilerin birleşmesiyle oluşmaktadır.
Örneğin, konuşurken gördüğümüz ve aynı zamanda söylediklerini
dinlediğimiz bir insanı görme ve işitme duyularımızdan gelen
bilgilerin birleşmesiyle algılarız. Bu bilgiler çeşitli özellikleri
duyumsama ve algılama sürecimizi de yönlendirir. Örneğin çeşitli
bilgilerin zamansal denk gelişleri, mekânsal denk gelişleri ya da
anlamsal olarak örtüşmesi onları algılama biçimimiz üzerinde önemli
rol oynar. Aynı zamanda bir duyusal modaliteden gelen bilginin
yoğunluğu, diğer duyusal modalitelerden gelen bilgilerin
birleştirilmesiyle arttırılabilir. Bu durum algılamamızı
iyileştirmenin yanı sıra lokalizasyon ve uyarana vereceğimiz
tepkilerin de iyileştirilmesini sağlayabilir. Ses kaynağının doğru
belirlenmesi insanların hareket ve kararlarına yön verebilmesi için
oldukça önemli bir beceridir ve algılanan sese yanıt olarak uygun bir
şekilde davranmanın ilk adımlarından biridir.

Bu çalışmada ise işitsel, görsel ve görsel-işitsel alıştırma
tiplerinin ses lokalizasyon performansı üzerindeki etkisi
incelenecektir. Farklı duyulardan gelen bilgilerin ses lokalizasyon
performansını ne derecede etkilediği literatürde azimut, kulaklar
arası zaman farkı gibi değişkenleri göz önüne alan ses kaynağı
lokalizasyonu çalışmalarına kıyasla oldukça azdır. Bu sebeple bu
çalışmanın literatüre ve konuya yeni bir bakış açısı getireceği
öngörülmektedir.

BAŞLANGIÇ: 2021
BİTİŞ: 2021
PROJE NO: 121K715
KURUM: TUBITAK