• Türkçe
 • English
Kuruluş

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktora Programı 2011 yılında başlamıştır.

Derecenin Düzeyi

Doktora (Üçüncü Aşama)

Amaçlar

Programın amacı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında özgün araştırmalar yürütebilen ve bilimsel etkinliği yüksek bilim insanları yetiştirmektir.

Hedefler

Mezunlar, bilgisayar ve bilişim sistemleri, bilgi analizi ve ileri Bilgisayar mimarileri alanında doktora düzeyinde daha ileri araştırmalar yapabilecek teorik ve uygulama alt yapısına sahip, tasarım ve gerçekleme projelerinde karar mekanizmalarında etkin rol alan üretici ve yaratıcı çözümler geliştirebilen bilim insanları olacaktır.

Doktora Programı Yeterlikleri (Çıktıları)

Bilgisayar Mühendisliği “Doktora Programı” mezunlarının aşağıdaki yeterliklere sahip olmaları beklenir:

 1. Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
 2. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
 3. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Alanında en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
 4. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
 5. Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
 6. Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
 7. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır
 8. Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
 9. Bilgisayar Mühendisliği uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 10. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir.

Eğitim Öğretim Yöntemi Başlıca Öğrenme Faaliyetleri Kullanılan Araçlar
Ders Dinleme ve anlamlandırma Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları
Uygulama Geliştirme ve Benzetim Deney tasarlama, gerçekleme ve test etme Bilgisayar ve deney cihazlarıÖzel donanım, simulasyon yazılımları
Problem Çözme Dinleme, tartışma Standart derslik teknolojileri
Ödev Araştırma, yaşam boyu öğrenme Ders kitabı, ders notları, internet
Seminer verme ve dinleme Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları

 

Alınacak Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bilgisayar Mühendisliği alanında “doktora” derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Doktora programına başvurabilmek için adayların yüksek lisans derecesine sahip olmaları ya da başvuru döneminin sonuna kadar yüksek lisans derecelerini almaları gerekmektedir. Aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa başlayabilecektir.

 • ALES skoru en az 55 ya da GRE (Quantitative Reasoning) skoru en az 149 olmalıdır.
 • YDS skoru en az 55 ya da TOEFL skoru en az 66(IBT) veya IELTS skoru en az 6.5 olmalıdır. Dil seviyesini belgeleyemeyen adayların Yeditepe Üniversitesi’nin İngilizce tespit sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
 • Adayların, başvurdukları programın mülakatında başarılı olmaları gerekmektedir.
Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş

Mezunlarımız için ar-ge pozisyonları ve akademik kariyer olanakları çok geniştir. Ar-veya üniversitelerde akademik pozisyonlar alabilirler.

Mezuniyet Koşulları
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınav (dönem içi sınavı, kısa sınav, final), deney, ödev, proje gibi genel ölçme ve değerlendirme yöntemleri vardır. Detaylar her dersin kendi bilgi paketinde mevcuttur.

Ders Planı (Müfredat)

Öğrenciler, doktora programını tamamlayabilmek için en az yedi (7) ders (21 kredi),CSE 690 Araştırma Seminer dersi ve CSE 700 Doktora Tez çalışmasını tamamlamalıdır. Bu yedi dersin biri zorunlu “Research Methodologies” dersidir. Diğer altı ders seçmeli derslerdir. Seçmeli derslerin en az 4’ünün CSE 5XX/6XX olması zorunludur.

 

   Dersler Toplam Kredi  Toplam ECTS Kredisi
Genel Toplam  8 Ders 21  252
Zorunlu Dersler ESYE 501 3 10
Seminer CSE 690 Kredisiz 2
Seçmeli Dersler 6 Ders (Danışmanın onayıyla) 18 60
Yeterlik Sınavı CSE 691 Kredisiz 30
Doktora Tezi CSE 700 Kredisiz 150

 

Zorunlu Dersler

KOD Ders Adı Kredi ECTS
CSE 690 Doktora Semineri NC 2
CSE 700 Doktora Tezi NC 120

Seçmeli Dersler

Syllabus dosyaları için tıklayınız..

KOD Ders Adı Kredi ECTS
CSE 610 Algoritma ve Bilgisayar Bilimlerinde İleri Konular 3 10
CSE 620 Sistem Mimarisinde İleri Konular 3 10
CSE 640 Gömülü Sistemler Alanında İleri Konular 3 10
CSE 644 Bilgi Sistemleri Mühendisliğinde İleri Konular 3 10
CSE 660 Yapay Zeka Alanında İleri Konular 3 10
CSE 670 Bilgisayar Ağlarında İleri Konular 3 10
CSE 674 Yüksek Performanslı Hesaplama Alanında İleri Konular 3 10
CSE 691 Yeterlik Sınavına Hazırlık    
 

 

 Adres, Anabilim Dalı Başkanı ve AKTS Koordinatörü İletişim Bilgileri

 Yeditepe Üniversitesi

 Bilgisayar Mühendisliği AnaBilim Dalı Başkanlığı

 Kayışdağı, 34755

 Anabilim Dalı Başkanı

 Prof.  Dr. Gürhan Küçük

 Tel: 216 578 0420

 E-mail: gkucuk@cse.yeditepe.edu.tr

 AKTS Koordinatörü

 Dr. Öğr. Üyesi Tacha Serif

 Tel: 0216 578 04 70

 E-mail: tserif@cse.yeditepe.edu.tr