• Türkçe
  • English

Yüksek Lisans Sonrası Doktora Programı

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programını tamamlamak için, ikisi 600 kodlu, beşi 500/600 kodlu serbest seçmeli derse ek olarak CSE 690 ve CSE 700 derslerinin (kredisiz) alınması gerekmektedir. “Research Methodologies” dersi bu programda zorunludur. Tüm dersler üç kredi ve mezuniyet için gerekli toplam kredi sayısı 21’dir. Doktora derslerinden  başarılı sayılabilme koşulu  CB ve üstüdür. Bu notun altında kalan öğrenciler dersten başarısız sayılır ve dersi tekrar etmeleri zorunludur.Öğrenci programa başladıktan sonra en geç 2. dönemin sonuna kadar tez yöneticisini belirlemek zorundadır. Tez yöneticisi öğrencinin akademik danışmanı olarak görev yapar.

Öğrenciler, danışman onayı ile, farklı anabilim dalı, enstitü ve üniversitelerden en fazla iki ders alabilir. Ancak kredisiz derslerin ve en az biri 600 kodlu olmak üzere 4 dersin kendi anabilim dalından alınması gerekir. Her 600 kodlu ders, ilgili alandaki ileri ve güncel konuların araştırma ve seminere dayalı olarak incelenecekleri derslerdir ve dinamik içerikli olarak tasarlanmışlardır. Doktora programına kabul edilen ve Bilgisayar Mühendisliği dışında bir lisans derecesine sahip adaylar için gerek görüldüğünde 6 derse kadar bilimsel hazırlık programı belirlenebilir. Bu derslerin belirlenmesi için öğrencinin başvurusu sırasında programa dahil öğretim üyelerinden bir komisyon kurulur. Doktora için bilimsel hazırlık derslerinden en az CC notuyla geçilmesi gerekmektedir.

Doktora adayı 21 krediyi tamamladıktan sonra, tez çalışmasına başlamadan önce yazılı ve sözlü yeterlilik sınavlarını geçmek zorundadır. Yeterlilik sınavı her dönem bir kez verilir. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencinin tez önerisi, tez izleme komitesinin kurulması ve işleyişi hakkında Fen Bilimleri Enstitüsünün yönetmelikleri uygulanır.

Bütünleşik (Lisans Sonrası) Doktora Programı

Bilgisayar Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programını tamamlamak için, ikisi 600 kodlu, on ikisi 500/600 kodlu olmak üzere toplam on dört ders, bir adet kredisiz seminer dersi (CSE 590 yada CSE 690) ve bir adet kredisiz tez dersinin (CSE 700) alınması gerekmektedir. Tüm dersler üç kredi ve mezuniyet için gerekli toplam kredi sayısı 42’dir. Öğrenci, danışman onayı ile, farklı anabilim dalı, enstitü ve üniversitelerden toplam yedi ders alabilir. Bir “Research Methodologies” dersi alması zorunludur. Kredisiz derslerin ve en az biri 600 kodlu olmak üzere 8 dersin kendi anabilim dalında alınması gerekmektedir. Öğrenciler, danışman onayı ile, farklı anabilim dalı, enstitü ve üniversitelerden en fazla dört ders alabilir.

Bütünleşik Doktora programına kabul edilen ve Bilgisayar Mühendisliği dışında bir lisans derecesine sahip adaylar için bilimsel hazırlık programı uygulanır. Yüksek Lisans derecesine sahip öğrencilerin ise doktora programını yürütecek yeterli bilimsel altyapıya sahip olmaları beklenir. Gerekli durumlarda 6 derse kadar bilimsel hazırlık dersleri verilebilir. Bu derslerin belirlenmesi için öğrencinin programa başvurusu sırasında programa dahil öğretim üyelerinden bir komisyon kurulur. Öğrenci bu hazırlık derslerini tamamlamak zorundadır. Doktora için bilimsel hazırlık derslerinden en az CC notuyla geçilmesi gerekmektedir. Bu dersleri tamamladıktan sonra programa başlamış kabul edilir. Programa başlayan öğrenci başladıktan en geç 2. dönemin sonuna kadar tez yöneticisini belirlemek zorundadır. Tez yöneticisi, öğrencinin akademik danışmanı olarak görev yapar.

Burada açıklanan durumlar haricindeki yeterlilik ve tez aşamaları için gereken yükümlülükler Doktora Programı ile aynıdır.

Bilimsel Hazırlık Programı

Yüksek lisans ya da doktora programına başvuran adayların gerek görüldüğünde aşağıda belirtilen bilimsel hazırlık derslerini 2 dönem içerisinde tamamlamaları beklenir. Öğrencilerin bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlayabilmeleri için aldıkları derslerden en az CC notu almaları gerekmektedir. Bilimsel hazırlık programı en çok iki (2) dönemde tamamlanarak lisansüstü programına başlanmalıdır.

 
ID Course Name Credit ECTS
CSE 211 Data Structures 4 6
CSE 221 Principles of Logic Design 4 6
CSE 224 Introduction to Digital Systems 4 6
CSE 232 Systems Programming 3 6
CSE 354 Automata Theory and Formal Languages 3 6
MATH 154 Discrete Mathematics 3 7

 

Yeterlilik Sınavı Prosedürü

Yazılı sınav, adayın Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanlarındaki bilgisinin genişliğini ölçmektedir. Sınav, aşağıda belirtilen üç alandan oluşur. Yazılı sınav notu üç alanın puanlarının ortalaması olarak hesaplanmaktadır. Sınavda başarılı sayılabilmek için her konu başlığında en az 50, ortalama olarak ise en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Yazılı sınavda başarılı olduktan sonra adaydan sözlü sınav için bir araştırma alanı belirlemesi istenir. Adaya seçtiği alanda yayınlanmış bir araştırma makalesi verilir ve bu makaleyi iki hafta sonra bir jüri önünde sunması istenir. Jüri sunum sırasında adayın şu özelliklerini değerlendirir:

  • Makalenin bilimsel içeriği ve katkısını derinlemesine anlama yeteneği.
  • Kısıtlamalar bağlamında çalışmayı ve izlenen yolu eleştirebilme yeteneği.
  • Geçerli argümanlarla olası iyileştirmeleri öne sürebilme yeteneği.

Jüri adayın sınavı geçip geçemediğine oybirliğiyle karar verir.

Yeterlilik Sınavı Konu Alanları

1. Bilgisayar Bilimleri Temelleri ve Kuramları

2. Bilgisayar Sistemi Yazılımları

3. Bilgisayar Sistemi Donanımları

Yeterlilik Sınavı için Kaynak Kitap Listesi

1. R.P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, Addison Wesley, 5th Ed.
2. R.W. Sebesta, Concepts of Programming Languages, 10th Ed., Pearson (Chap: 1-10).
3. M. Mano, C.R. Kime, Logic And Computer Design Fundamentals, Pearson, 3rd Ed. (Chap: 1-14)
4. D.A. Patterson, J.L. Hennessy, Computer Architecture: A Quantitative Approach, 5th Ed. (Chap: 1-6)
5. A. Tanenbaum, Structured Computer Organization, Pearson. 4th Ed.
6. A.L. Tharp, File Organization and Processing, Wiley, 1988.
7. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, Introduction to Algorithms.
8. R. Neapolitan, K. Naimipour, Foundations of Algorithms.
9. J.E. Hopcroft, R. Motwani, J. D.Ullman, Introduction to Automata Theory, Languages and Computation, Pearson, 3rd Ed.
10. Silberschatz et al., Operating System Concepts, Wiley, 5th+ Ed. (Chap: 1-12)
11. Lethbridge & Laganiere, Object-Oriented Software Engineering, McGraw Hill.
12. R. Pressman, Software Engineering: A Practitioners Approach, 7th Ed.
13. C. Horstmann, Object-Oriented Design and Patterns, 2nd Ed.
14. D. Galin, Software Quality Assurance: From Theory to Implementation.