• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TKL 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını bilerek yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve etkili kullanma becerilerini geliştirmek
Dersin İçeriği: 

Dil ve Dünya dilleri hakkında genel bilgiler, Türkçenin diğer dillerle olan bağlantısı ve tarihsel gelişimi, modern Türkçenin ses ve yapı özellikleri, noktalama ve yazım kurallarıyla ilgili uygulamalar

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi, 2. Örnek Olay Yöntemi, 3. Problem Çözme Yöntemi, 4. Tartışma Yöntemi, 5. Gösteri Yöntemi, 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav, 2. Çoktan seçmeli test, 3. Boşluk -doldurma, 4. Doğru -Yanlış, 5. Sözlü sınav, 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari