• Türkçe
  • English
  • Doç.Dr. Gürhan Küçük
  • İsa Ahmet Güney
  • Burak Sezin Ovant
  • Muhammed Emin Savaş

Amaç: Paylaşılan bir özkaynak olan son seviye önbellekler etkin bir şekilde kullanılamamaktadır. Bu proje boyunca, bu önellek seviyesinde daha yüksek işçıktısı ve daha adaletli paylaşım sağlamak için işparçacığı sınıflandırması ve önbellek bölümlenmesinin etkisini araştırmaktayız.

BAŞLANGIÇ: 2014

BİTİŞ: 2016

KURUM: TÜBİTAK

BUDGET: 136120 TL

DURUM: Sonuçlandı