• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MSN 205
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Bu derste, öğrencilere malzemelerin fiziksel özelliklerinin temelleri ve seçilmiş uygulamalar için bu özelliklerin nasıl kontrol edilip, tasarlandıkları tanıtılacaktır. Öğrenciler, belirli uygulamalar için farklı fiziksel uyaranlar altındaki malzemelerin davranışlarına ilişkin temel bilgiye sahip olacak ve teknolojik ilerlemede malzeme bilimi ve nanoteknolojinin önemini kavrayabileceklerdir.
Dersin İçeriği: 

Kristal yapılar ve periyodiklik, Bravais kafesleri ve kristal sistemler, kristalografik notasyon ve Miller indisleri tanıtılacaktır. Drude modeli ve elektron hareketliliğinin yanı sıra elektriksel iletkenlik ve elektrik şarj taşıyıcı konsantrasyonu ele alınacaktır. Optik özellikler ile ilgili olarak kırılma, yansıma, soğurma, iletme kavramları uzerinde durulacaktır. Katkısız ve katkılı yarı iletkenler, katkılama ve p-n kontak yapıları ve uygulamaları tanıtılacaktır. Katıların manyetik özellikleri için manyetik alanlar ile birlikte ferromanyetizma, antiferromanyetizma ve paramanyetizma tanıtılacaktır. Süperiletkenlik, Meissner etkisi ve yüksek sıcaklık süperiletkenleri ile diyamanyetizma ele alınacaktır. Kristal yapı kusurları ve bunların malzeme özellikleri üzerindeki etkileri tanıtılarak öğrencilerin farklı fiziksel uyaranlar altındaki malzemelerin yapı-özellik ilişkisine dair bilgi sahibi olmalarına yardımcı olunacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Modelleme, 12: Örnek Olay İncelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Test, C: Ödev kısa sınav, D: Deney raporu, E: Ev ödevi, F: Proje, G: Öğrenci sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari