• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MSN 400
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
0
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliğinin gerçek yaşam uygulamaları hakkında biraz deneyim kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 
Yazılı bir staj raporunda sunulan iş yeri ve araç / gereçler ve bunların uygulama alanları hakkında bilgi toplayarak ve istenen görevleri yerine getirerek profesyonel bir çalışma ortamında eğitim almak.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari