• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MSN 301
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Ders, üst akış metal üretim proseslerinin temel kavramlarını ve süreçlerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler, hammadde kaynakları ve ön işlemleri, kaynakları yarı ve son ürüne dönüştürmek için yapılan birim işlemler, endüstriyel uygulama örnekleri ve termodinamik özellikleri ile metalurjik proseslerin ilkeleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Dersin İçeriği: 

Hammaddeler ve sınıflandırılması; Önişlemler / cevher hazırlama; Ayrışma reaksiyonları; Kavurma; Redüksiyon; Rafinasyon ve ergitme; Liç ve sementasyon; Metallerin elektrokimyası; Nanoteknolojide metal üretim proseslerinin uygulanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Modelleme, 12: Örnek Olay İncelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Test, C: Ödev kısa sınav, D: Deney raporu, E: Ev ödevi, F: Proje, G: Öğrenci sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari