• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MSN 215
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilere statik sistemlerin ve yapıların mekaniğini ve bu bilgileri mühendislik problemlerine uygulanmasını öğretmektir. Öğrencilerin gerilme ve gerinim kavramlarını ve birbiriyle ilişkisini öğrenmeleri, iç yük ve deformasyon kavramları ile gerilme ve gerinim kavramları arasındaki bağlantıyı anlamaları. Çeşitli yükler altındaki narin yapı elemanları için gerilme ve gerinim analizi yapma becerisi kazanmaları.
Dersin İçeriği: 
Mekaniğin ilkeleri. Temel vektörel cebir. Kuvvet sistemlerinin sınıflandırılması ve eşdeğerliği. Katı cisim dengesi. Yapısal elemanlar; kafesler, kirişler. Sürtünme. Gerilme ve gerinim analizi. Mekanik yükler altında eksenel yüklü çubuklar. Burulma yüklemesi. Hiperstatik eksenel ve burulma problemleri. Kirişlerin moment ve yanal yük altında bükülme analizi. Bükme, burma, kayma ve eksenel yüklemelerin bir arada olduğu durumlarda gerilme analizi.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu,

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari