• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MSN 304
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu derste öğrencilere atomik seviyeden makro (kontinyum) seviyeye dek çeşitli uzunluk ve zaman ölçeklerinde malzeme modelleme ve simulasyonuna yönelik modern hesaplama yöntemlerinin tanıtımı amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 
Veri analizi için sayısal yöntemler, doğrusal ve doğrusal olmayan cebirsel ve diferansiyel denklemlerin çözümü Python programlama dili kullanılarak tanıtılacaktır. Mühendislik malzemelerindeki ısı transferi ve kütle difüzyonunu proseslerini betimleyen diferansiyel denklemlerin sayısal olarak çözümü için geliştirilen tekniklerinin (örn. sonlu farklar yöntemi) uygulamaları için geliştirilmiş kütüphanelerle birlikte Python programlamasının temelleri kapsanacaktır. Farklı uzunluk ölçeklerindeki mühendislik malzemelerinin yapı özellik ilişkisini hesaplamaya yönelik analizler hakkında bilgi sahibi olmak için atomistik ve moleküler simülasyon tekniklerinden örnekler verilecektir.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Modelleme, 12: Örnek Olay İncelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Test, C: Ödev kısa sınav, D: Deney raporu, E: Ev ödevi, F: Proje, G: Öğrenci sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari