• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MSN 211
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Bu derste öğrencilere atomik seviyeden makro (kontinyum) seviyeye dek çeşitli uzunluk ve zaman ölçeklerinde malzeme modelleme ve simulasyonuna yönelik modern hesaplama yöntemlerinin tanıtımı amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 
Veri analizi için sayısal yöntemler, doğrusal ve doğrusal olmayan cebirsel ve diferansiyel denklemlerin çözümü Python programlama dili kullanılarak tanıtılacaktır. Mühendislik malzemelerindeki ısı transferi ve kütle difüzyonunu proseslerini betimleyen diferansiyel denklemlerin sayısal olarak çözümü için geliştirilen tekniklerinin (örn. sonlu farklar yöntemi) uygulamaları için geliştirilmiş kütüphanelerle birlikte Python programlamasının temelleri kapsanacaktır. Farklı uzunluk ölçeklerindeki mühendislik malzemelerinin yapı özellik ilişkisini hesaplamaya yönelik analizler hakkında bilgi sahibi olmak için atomistik ve moleküler simülasyon tekniklerinden örnekler verilecektir.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu,

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari