• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MSN 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
1. Yapı-özellik-süreç ilişkilerine odaklanarak öğrencilerin analitik düşünmesini geliştirmek. 2. Temel malzeme bilimi bilgilerini öğrenmek ve bu altyapıya dayanarak günümüzün mühendislik malzemelerini ve temel üretim yollarını tanımak, mikro yapı ve performans ilişkilerini, seçim ve güvenlik kriterlerini ve ilgili mühendislik standartlarını anlamak. 3. Öğrencileri problem çözmede bölümle alakalı mühendisliği anlamaya ve deneyimlemeye teşvik etmek.
Dersin İçeriği: 
Malzeme bilimine genel bir giriş ve malzeme mühendisliği için malzeme biliminin önemini vurgulayan, malzemenin temel sınıflandırması, atomik yapı ve bağ, bağ türleri, kristal ve amorf yapılar, miller indisleri, kristal yapılarda yönler ve düzlemler, kusurlar ve hatalar, saf metal, alaşım, katı çözelti kavramları, difüzyon, malzemelerin mekanik özellikleri ve mikroyapı ve ilgili mühendislik standartlarının kontrolü, faz diyagramlarına ve ötektik alaşımlara giriş, çeşitli yöntemlerle ve ısıl işlemlerle fiziksel özelliklerin iyileştirilmesi, malzeme üretim yöntemleri ve günümüzde mühendislik malzemeleri, mühendislik demir alaşımları, demir dışı alaşımlar, seramik, polimer ve kompozitler perspektifinde malzemeler ve önemli malzemeleri vurgulayan, gelecekteki malzemeler için araştırma alanları.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Olay İncelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test yapma, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari