• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MSN 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
1. Yapı-özellik-süreç ilişkilerine odaklanarak öğrencilerin analitik düşünmesini geliştirmek. 2. Temel malzeme bilimi bilgilerini öğrenmek ve bu altyapıya dayanarak günümüzün mühendislik malzemelerini ve temel üretim yollarını tanımak, mikro yapı ve performans ilişkilerini, seçim ve güvenlik kriterlerini ve ilgili mühendislik standartlarını anlamak. 3. Öğrencileri problem çözmede bölümle alakalı mühendisliği anlamaya ve deneyimlemeye teşvik etmek.
Dersin İçeriği: 
Malzeme bilimine genel bir giriş ve malzeme mühendisliği için malzeme biliminin önemini vurgulayan, malzemenin temel sınıflandırması, atomik yapı ve bağ, bağ türleri, kristal ve amorf yapılar, miller indisleri, kristal yapılarda yönler ve düzlemler, kusurlar ve hatalar, saf metal, alaşım, katı çözelti kavramları, difüzyon, malzemelerin mekanik özellikleri ve mikroyapı ve ilgili mühendislik standartlarının kontrolü, faz diyagramlarına ve ötektik alaşımlara giriş, çeşitli yöntemlerle ve ısıl işlemlerle fiziksel özelliklerin iyileştirilmesi, malzeme üretim yöntemleri ve günümüzde mühendislik malzemeleri, mühendislik demir alaşımları, demir dışı alaşımlar, seramik, polimer ve kompozitler perspektifinde malzemeler ve önemli malzemeleri vurgulayan, gelecekteki malzemeler için araştırma alanları.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu,

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari