• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ME 492
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı öğrencilerin bir makina mühendisliği sisteminin analizini ya da tasarımını yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bir Mühendislik / Bilim probleminin analiz, tasarım ve gerçeklenmesi, sonuçların rapor ve seminer olarak sunumu.
Ek Önkoşullar: Danışman ve dersi veren öğretim elemanı onayı

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
4: Proje çalışması; 7: Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
D: Rapor, E: Sunum

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari