• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ME 403
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersi tamamlayan öğrenci bir deney düzeneğinin tasarımı ve gerçeklenmesi, tasarlanan düzeneğin bir mühendislik probleminin çözümünde kullanılması, elde edilen verilerin istatistik analizi ile sonuçların yorumlanması konularında bilgi ve tecrübe edinir.
Dersin İçeriği: 

Ölçüm yöntemleri ve enstrümantasyon kavramları. Sinyal karakteristikleri. Ölçüm sistemleri davranışı. Olasılık, istatistiksel metotlar ve belirsizlik analizi. Analog ölçümler. Sinyal şartlandırma. Örnekleme, sayısal ölçümler, veri toplama. Ölçüm ve enstrümantasyon deneyleri. Bir makina mühendisliği deneyi tasarımı.

Ek Önkoşullar: Son sınıf öğrencisi olmak veya danışman ve dersi veren öğretim elemanı onayı.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 5: Laboratuar, 7: Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Ara sınav ve final, D: Rapor, E: Sunum

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari