• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ME 324
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
8
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin üç ısı transferi modunun temellerini anlaması ve deneysel ve sayısal çalışma aracılığıyla kavramı daha derin anlaması
Dersin İçeriği: 

Tek ve çok-boyutlu sistemlerde zamanda sabit ve değişken/geçici ısı iletimi. İçsel ve dışsal zorlanmış konveksiyon ısı transferi, doğal konveksiyon ve yoğuşturma. Işınım yoluyla ısı transferi. Isı eşanjörleri ve ısı transfer sistemleri. Teoriyle paralel olarak laboratuvar deneyleri yapılacaktır. Bazı problemler sonlu farklar yöntemiyle sayısal olarak çözümlenecek ve kıyaslamalar yapılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Problem çozme, 3: Ödev, 4: Proje, 5: Laboratuvar, 7: Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Ara sınva ve final, C: Ödev, D: Rapor, H: Yoklama

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari