• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ES 301
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Mühendislerin mesleki yaşamlarında gereksinim duyacakları temel maliyet muhasebesi ve finans kavramlarının,takım çalışması esaslarının ve karar verme sürecinde yardımcı olacak bazı matematiksel modellerin tanıtılarak; öğrencinin ekonomik kriterlere uygun ve sağlıklı kararlar verebilmesi ve ortak çalışmalar yürütmesi için gerekli bilgileri sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 
  • Maliyet muhasebesi esasları
  • Finansal getiri ve risk kavramları ve ölçüm teknikleri
  • Lineer programlama
  • Şebeke analizi(CPM ve PERT)
  • Stok modelleri
  • Takım çalışması esasları
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Laboratuvar 4: Simülasyonu 5:Dönem ödevi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari