• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ME 264
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
1.Metal, seramik, organik ve kompozitlerden oluşan mühendislik malzemelerini ve bunların özelliklerini tanıtmak 2.Malzemelerin yapısal özellikleri ile mekanik, fiziksel ve kimyasal özellikleri arasındaki ilişkileri tanıtmak 3.Tasarımlarındaki malzeme seçiminin önemini vurgulamak
Dersin İçeriği: 

Mühendislik malzemelerine toplu bakış. Malzemelere ait yapısal ve fiziksel özellikler. Katı hal yayınması. Malzemelerin mekanik özellikleri ve bunların ölçülmesi. Metal malzemeler ve faz yapısı. Katılaşma. Faz dönüşümleri ve diyagramları. Organik, seramik, kompozit malzemeler ve özellikleri. Korozyon ve korunma yöntemleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari