• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ES 222
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı ana dalları Elektrik-Elektronik mühendisliği olmayıp ancak mesleklerinde bu mühendislik alanı ile sürekli etkileşim içinde bulunacak öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin temel konularını tanıtmaktır. Bu bağlamda Elektrik-Elektronik mühendisliğinin geniş alanına genel bir bakış sağlanacak, temel devreler ve sistemler anlatılacak, hesaplama teori ve uygulamaları öğretilecek, bazı uzmanlık alanlarına özgü örnekler verilecektir. Bu dersin sonunda öğrenciler, kendi alanlarında elektrik-elektronik mühendisliğini ilgilendiren bir problem ile karşılaştıklarında çözüm yollarını araştırabilecek ve kendilerine sunulan çözüm önerilerini değerlendirebilecek yetenekte olacaklardır.
Dersin İçeriği: 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanına genel bakış, temel kavram ve tanımlar, uygulama alanları, birimler sistemi, gerilim ve akım tanımları, doğru ve alternatif büyüklükler, direnç, kondansatör, bobin, aktif ve diğer devre elemanları, devre kavramı, seri ve paralel bağlamalar, Ohm yasası, Kirchhoff’un akım ve voltaj yasaları, güç kaynakları, ölçüm cihazları, düğüm voltaj metodu, döngü akım metodu, superpozisyon prensibi, Thevenin ve Norton teoremleri, maksimum güç transferi, doğrusal olmayan elemanlar, işlemsel yükselteçler, devrelerin diferansiyel denklemlerinin çıkarılması; birinci ve ikinci dereceden devrelerde geçici ve kararlı hal durum analizi, sinusoidal büyüklükler, fazörler, mantık devreleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari