• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ME 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencileri makine mühendisliğinin ne olduğu, bu alandaki temel alt alanların ne olduğu, makine mühendislerinin ne iş yaptığı gibi konularda bilgi sahibi yapmak. Öğrencilere etik, çağdaş sorunlar, mühendislerin sorumlulukları ve mühendislikle ilgili bazı hukuki konularda farkındalık kazandırmak. Üniversite ve Fakülte’nin kuralları, yönetmelikler ve uygulamalar konusunda bilgilendirmek.
Dersin İçeriği: 

Bölüm tanıtımı, Üniversite kural ve yönetmelikleri. Makine mühendisliği mesleğine giriş, tarihçe ve ilgili meslek kuruluşları. Mühendislik etiği. Mühendislikte iletişim. İnovasyon. Küresel sorunlara mühendislik çözümleri hakkında farkındalık. Sanayiden güncel konular. Teknik standartlar. Problem çözümüne yaklaşımlar, hesaplama araçları. Serbest çizime giriş. Raporlama,  tablolama ve sunum araçları. Mühendislikte resim ve grafikler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders anlatımı, 4) Proje çalışması, 5) Laboratuar, 6) Sınıfiçi Atölye, 10) Konuk konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Ara sınav ve final, D: Rapor, E: Sunum, G: Sınıfiçi Uygulama, H: Yoklama

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari