• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHBE431
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Kredi: 
3
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dünya enerji kaynakları, büyük devletlerin enerji politikaları, jeopolitik ortamın etkileri, enerji güvenliği ve teknolojileri Türkiye enerji politikaları konularında katılımcıların bilgi sahibi olup, enerji sektörünü ekonomik, siyasi, jeopolitik, yasal, teknik, çevresel yönleriyle ve enerjinin Ülkenin ekonomi ve siyaset içindeki önemini kavramalarına yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği: 

Dünya enerji kaynakları, arz ve talep, enerji güvenliği, enerji ve çevre, enerjinin ekonomi, sanayi ve ulaştırma sektörlerindeki yeri, enerji teknolojileri, enerji ulaşım sistemi ve dünya enerji trafiği, Türkiye’nin coğrafi konumu ve çevre enerji kaynaklarının önemi,  uygulanması gereken politikalar. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Laboratuvar 4: Simülasyon 5:Dönem ödevi, 6: Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D: Proje Sunum

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari