• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHBE 452
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Kredi: 
3
Teori Saati: 
3
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin İklim değişikliği, çevre kirliği nedenleri, kontrolu ve önleme yöntemleri ile yenilenebilir enerji kaynakları konularında bilgi sahibi olmalarıdır.
Dersin İçeriği: 

Çevre  ve çevre sorunlarına giriş, İklim değişikliği, Hava kirliliği ve kirliliğinin kaynakları, Hava kirliliği kontrolü, Su kirliliği, ve kaynakları, Su kirliliği ölçümü, kontrolü, Toprak kirliliği, kaynakları, ve kontrolü, İklim Değişikliği  ve Çevre kirliliğinin inanlar üzerindeki etkisi ve  azaltılması için kullanılan yeni teknolojiler, Buna bağlı yenilebilir enerji kaynaklarının ülkemizde ve dünyada kullanılabilirliği, ile Yaşam döngüsü analizi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Problem Çözme 3. Soru - Cevap 6. Proje 7. Örnek Olay 8. Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Ara Sınav B. Final C. Yoklama D. Kısa Sınav E. Sunum G. Proje

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari