• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHBE463
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
4
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, öğrencilere kimya mühendisliği prensiplerinin endüstriyel uygulamaları, temel olarak proses tesisleri tasarımı ve proses tesis projeleri konusunda bilgiler kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Proses tesisi projeleri ve proses tasarımına giriş; kimyasal proseslerin genel özelliklerinin gözden geçirilmesi; proses akım şemaları; vaziyet ve yerleşim planları; Sağlık, çevre ve güvenlik faktörlerine göre kimyasal sentez yollarının değerlendirilmesi, etik ve mesleki sorumluluk bilinci; proses simülasyonu, boru ve pompa boyutlandırma, NPSH hesaplama ve simülasyonları; ısı entegrasyonu; öğrenci takımları tarafından yürütülen proses tasarımı dönem projesi

ÖN KOŞULLAR:

80 kredi tamamlamış olmak ve CHBE 232, CHBE 331, CHBE 333 ve CHBE 362 derslerinden en az ikisini geçmiş olmak

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari