• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EE 481
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Güneş ve rüzgar enerji sistemleri hakkında derinlemesine bilgi ve tasarım becerisi kazandırmak
Dersin İçeriği: 

Yenilenebilir enerji sistemlerine genel bakış. Güneş ve rüzgar enerjisine giriş. Güneş enerjisi: Güneş ışığı karakteristikleri, güneş hücre teknolojileri, yarıiletkenler ve p-n jonksiyonları, güneş hücrelerinin davranışı, hücre özellikleri ve tasarımı, fotovoltaik hücre bağlantıları ve modül fabrikasyonu, ayrık fotovoltaik sistem bileşenleri, şebeke bağlantısız fotovoltaik system tasarımı, özel amaçlı fotovoltaik uygulamaları, şebeke bağlantılı fotovoltaik systemler, şebeke bağlantılı fotovoltaik sistem tasarımı. Yoğunlaştırıcılı fotovoltaik sistemler. Yoğunlaştırıcılı güneş ısıl sistemler. Rüzgar enerjisi: Rüzgar enerjisi temelleri, rüzgar çiftlikleri planlaması, rüzgar enerji projelerinin yönetilmesi, rüzgar çiftliklerinin şebeke bağlantısı.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Laboratuvar 4: Simülasyonu 5:Proje
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D: Proje; E: Turnitin

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari