• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EE 211
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
4
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersi başarı ile bitiren öğrenciler, temel elektrik devrelerini zaman domeninde tanıma, lineer direnç devrelerini ve birinci mertebeden lineer dinamik devreleri zaman domeninde analiz etme becerisine sahip olacaklardır.
Dersin İçeriği: 

Elektrik değişkenleri, devre elemanları ve elektrik devreleri. Akım ve gerilim ölçülme. Yük, akı, güç ve enerjiyi tanımlama. Genel 2-uçlu, çok-uçlu, çok-kapılı devre elemanları, R, L ve C elemanları ve elektriksel özellikleri.  Çok kullanılan 2-uçlu, 2-kapılı ve 3-uçlu devre elemanları ve elektriksel özellikleri. Fiziksel devre elemanlarının ideal devre elemanları ile modellenmesi. Düğümler ve Gauss kapalı yüzeyleri için Kirchhoff’un akım denklemleri. Çevreler ve gözler için Kirchhoff’un gerilim denklemleri. Elektrik devrelerinde güç ve toplam enerjinin korunumu teoremleri.    Lineer direnç devrelerinin zaman domeninde analizi. Temel devre denklemleri. Düğüm gerilimleri ve çevre akımları yöntemleri. Gerilim bölücü ve akım bölücü direnç devreleri. Eşdeğer devreler. Kaynak dönüşümleri. Modelleme. Devre fonksiyonları. Devre teoremleri. 2-kapılı devre parametreleri. Lineer direnç devrelerinin analizinde kullanılmaları. Birinci mertebeden lineer dinamik devrelerin (RL-ve RC- devrelerinin) zaman domeninde durum değişkenleri yöntemi ile incelenmesi. Laboratuar uygulamaları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje ince
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari