• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AFE 131
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere, kendilerini akademik alanda sözlü ve yazılı olarak ifade etmeleri için gerekli temel bilgi ve beceriler kazandırılacaktır.
Dersin İçeriği: 

Okuma-anlama; Sözlü sunumlar (çiftli-bireysel); Tez cümlesi yazma, ana-hat çıkarma; Özetleme; Başka sözcüklerle anlatma; Doğrudan alıntılama; Birleştirme; Metin içi referans gösterme referans listesi hazırlama; Araştırma makalesi yazımı; Bağlaçlar, zarf ve sıfat cümleciklerinin kısaltılması, belirsiz niteleyen, ön ek, son ek ve noktalama, bildirme fiilleri gibi dilbilgisi konularının tekrarı; Kopuk cümle sorunu, Yapılar arası benzerlik.

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari