• Türkçe
  • English

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği:

Nedir?

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 100 yılı aşkın bir süredir giderek artan hızlarda hayatımızın her alanına girmiş ve birçok yeni alanın doğmasına neden olmuş bir mühendislik disiplinidir. Ne zaman çatınızdaki anten, kablo veya uydu anteni aracılığıyla televizyon seyretseniz, müzik dinleseniz, ses veya görüntü kopyalasanız, otomobile binseniz veya klimayı açsanız, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ürünü kullanıyorsunuzdur. Elektrik ve Elektronik Mühendisleri olmasaydı uçaklar uçamaz, bilgisayarlar çalışamaz ve bulunduğunuz modern toplumun tüm çarkları aniden durur ve ilkel çağlara geri dönerdiniz.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin kapsadığı alan iki genel grup altında toplanabilir. İlki enerji ve güç sistemlerini içerir ve genelde Elektrik Mühendisliği adı altında anılır. Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve işlenmesi ile ilgilenir. İkincisi ise elektronik ve iletişim alanlarını içerir ve genelde Elektronik Mühendisliği olarak adlandırılır. Elektronik Mühendisliği elektronik ve haberleşme teknolojileri gibi alanlarla ilgilenir. Uydu haberleşmesi, cep telefonu, bilgisayar bu alanlardan sadece birkaçıdır. Örneğin, Elektronik Mühendisleri kablosuz iletişimin ve internetin, daha iyi telefonlar, daha güçlü bilgisayarlar, ve daha yüksek hızlı modemler tasarlayarak gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Kısacası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri en yaratıcı ve zor işleri başaran modern teknolojilerin öncüleridirler. İşleri genellikle haberleşme ağları ve süper bilgisayarlardan sayısal kontrol sistemleri ve modern cihazlara kadar herşeyi tasarlamak, üretmek ve geliştirmektir.

Elektrik ve Elektronik mühendisleri bilişim, haberleşme, otomasyon ve enerji gibi dev sektörlerin yanısıra endüstrideki birçok alanda iş bulma olanakları vardır. Elektrik ve Elektronik Mühendisleri aynı zamanda yüksek teknoloji gerektiren kurum ve şirketlerin yöneticileri olarak da çalışabilirler. Dünyada birçok önde gelen yüksek teknoloji şirketlerinin başında Elektrik ve Elektronik Mühendisleri çalışmaktadır.

Kimler Olabilir?

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lise eğitimini Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler gibi alanlarda almış öğrencilerin yönlenebileceği bir lisans programdır. Matematik ve Fizik derslerini seven ve başarılı olan öğrencilerin Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde de başarılı olma olasılıkları yüksektir. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, elektrik ve elektronik cihazlarının nasıl çalıştığını öğrenmek, bu cihazları tasarlamak, üretmek isteyen, elektrik ve elektronik konularına ilgi duyan kişiler içindir.

Ne Tür Eğitim Gerekir?

Program esas itibarıyla temel bilim derslerinden, mühendislik bilimleri ve mühendislik tasarımı derslerinden; sosyal, ekonomi ve idari bilim derslerinden ve ayrıca Türkçe ve tarih derslerinden oluşmaktadır. Bu program güç, elektronik, haberleşme ve kontrol disiplinlerine ilişkin teorileri, tasarımları ve uygulamaları ve buna ek olarak teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlarda ortaya çıkan problemlerin çözümünü hedefler. Öğrenci bu programla teori, tasarlama ve uygulama ile ilgili dengeli eğitim alır.

Lisans eğitimi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği dalında geniş ve etkin bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere olanak sağlar. Dersler mezunların problem çözme, takım çalışması yapma ve mesleki iletişim kurma gibi yeteneklerini geliştirecek bir biçimde oluşturulmuştur. Lisans derecesi alan mezunlar bu programla yukarıda sözü edilen alanlardaki herhangi teknik bir işi göğüsleyebilecek, araştırma ve geliştirme alanında bir kariyeri hedefleyebileceklerdir. Ayrıca mezunlar, iş deneyimi ve idari deneyim aldıktan sonra pek çok sahada liderlik ve idarecilik görevleri üstlenebilirler.

Bu amaçla ilk iki yıl, bilgisayar algoritmaları ve programcılığı dahil olmak üzere matematik, fizik, istatistik ve genel mühendislikle ilgili temel bilim konuları işlenir. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanının ne olduğu ve mezun olunduğunda neler yapılabileceği kısacası Elektrik ve Elektronik Mühendisliği sektörü hem çeşitli seminerler, hem de fabrika gezileri ile tanıtılır. Bununla beraber eğitimi sırasında ve mezun olup işe girdikten sonra sıkça kullanılacak olan teknik rapor yazımı ve sunumu gibi becerileri de ilk iki yıl içinde kazanır. Elektrik ve elektronik devrelerinin esasları, elektromagnetik alanlar, işaretler ve sistemler gibi Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin temelleri ikinci yıl verilir. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin temelini oluşturan elektronik devreleri, haberleşme sistemleri, lojik devreler, elektromanyetik dalgalar, enerji dönüşümü ve güç sistemlerinin esasları, mikroişlemciler ve kontrol sistemleri gibi diğer konular üçüncü yıl tamamlanır. Dördüncü yıl öğrencileri kendi yaratıcılıklarını, bilgilerini ve mevcut teknolojiyi kullanarak bir mühendislik projesi hazırlar. Ayrıca, dördüncü yılda öğrencilere belli konularda derinleşebilmeleri için, çekirdek sayılabilecek derslerin yanı sıra, ileri konuları kapsayan seçmeli dersler verilir. Mezun olanlar, programdan seçtikleri derslere bağlı olarak, bölümün sunduğu ihtisaslaşma alanlarından birinde kariyer yapmayı hedefleyebilirler.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği programının en önemli ayağı laboratuvar çalışmalarıdır. Öğrenciler derslerde öğrenmiş oldukları teoriyi laboratuvarlarda uygulayarak çok daha iyi öğrenme şansı elde ederler. Bu nedenle bölümümüzde tüm laboratuvarlarımız en iyi cihazlarla ve en modern eğitim setleri ile donatılmıştır. Zorunlu ve seçmeli derslerimize hizmet veren laboratuvarlarımız şunlardır: Devreler ve Sistemler Laboratuvarı, Lojik Devreler ve Mikroişlemciler Laboratuvarı, Haberleşme Sistemleri Laboratuvarı, Elektronik Laboratuvarı, Mikrodalga ve Antenler Laboratuvarı, Endustriyel Elektronik Laboratuvarı. Endüstriyel Elektronik Laboratuvarı çok amaçlı olarak düzenlenmiş olup, kontrol, enerji dönüşümü, programlanabilir lojik kontrolör, elektrik makinaları, dönüştürücüler ve güç elektroniği konu ve derslerine hizmet verebilecek özelliktedir.

Lisans öğrencilerinin isterlerse eğitimleri sırasında elektrik ve elektronik endüstrisinde önemli yer tutan firma ve fabrikalarda pratik çalışma yapma olanakları vardır. Pratik çalışma ile öğrenciler hem sektörü daha iyi tanırlar hem de mezun olmadan önce belirli bir iş tecrübesini kazanmış olurlar.

Lisans öğrencilerine bölümün araştırma etkinliklerine katılma olanakları da tanınmaktadır. Bu öğrenciler üçüncü ve dördüncü yıla geldiklerinde öğretim elemanları ve araştırma grupları ile çalışabilirler. Ayrıca, öğrencilerin katılabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri sosyal ve mühendislik içerikli çeşitli külüpler bulunmaktadır.

İş olanakları?

Elektronik, Haberleşme, İşaret İşleme, Güç ve Enerji, Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar, Kontrol ve Otomasyon gibi disiplinler mezunlarımızın iş alanlarıdır. Bölümümüzden mezun olan mühendislerimiz hem elektrik hem de elektronik mühendislerinin yetkilerine sahiptir.

Mezunlarımız Tübitak, Aselsan, Aselsan-Mikroelektronik, Netaş, Alcatel, Arçelik, Vestel, Siemens, IBM, Tofaş, Ford, Mercedes-Benz, Turkcell, Turk Telekom, Vodafone, Avea, Ericsson, Turk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI), Roketsan, Sony, THY, TRT, Aksa Enerji, Summa İnşaat, Mott MacDonald Danışmanlık Mühendislik Ltş., D&T Mühendislik ve Taahhüt A.Ş., Akbank, Anadolu Bank gibi saygın kuruluşlarda çalışmaktadır. İsteyen mezunlarımız sürdürmekte olduğumuz lisansüstü öğrenimine devam ederek mesleklerinde daha derin bilgi birikimine sahip olabilirler. Ayrıca, kurum ve şirketlerde yönetici olarak kariyer yapmak isteyen mezunlarımız işletme yüksek lisans programına devam ederek gerekli eğitimi alabilirler.