• Türkçe
  • English

Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olabilme koşulu olarak eğitim müfredatında yer alan 7 teknik seçmeli dersten en az 3 tanesinin FDE kodlu olması zorunludur.

Bahar 2022 döneminde açılan FDE kodlu teknik seçmeli dersler aşağıdadır:

FDE319 Gıda Biyokimyası (Dr. Öğr. Üyesi Emrah Kırtıl)

FDE384 Fonksiyonel Gıdalar (Dr. Öğr. Üyesi Özge Taştan)