• Türkçe
  • English

Metallerin Pirometalurjik İndirgenmesi ve Endüstriyel Uygulamaları

Dr. Ahmet Turan

Özgeçmiş:

Ahmet Turan, Yalova Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde 2015 yılından bu yana Dr. Öğr. Üyesi unvanı ile çalışmaktadır. 2017-2018 yılları arasında Birleşik Krallık, Heriot-Watt Üniversitesi Karbon Çözümleri Araştırma Merkezi’nde (RCCS) Araştırmacı olarak çalışmıştır. Lisans derecesini Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden 2006 yılında almıştır. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini sırası ile 2009 ve 2014 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 2006-2007 yılları arasında Birleşik Krallık’ta doğal taş endüstrinde çalışmış (Akaray-UK, Londra), 2007 – 2010 yılları arasında İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde ve İTÜ Prof. Dr. Adnan Tekin Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojileri Uyg-Ar Merkezi’nde sırası ile Proje Asistanı ve Mühendis olarak görev almıştır. Yalova Üniversitesi’nde 2010-2015 yılları arasında Öğretim Görevlisi ve Dr. Öğretim Görevlisi unvanları ile görev yapmıştır. Ekstraktif metalurji, pirometalurji, endüstriyel atıkların geri dönüştürülmesi, sürdürülebilir metalurji, seramiklerin sentezi ve sinterlenmesi ve CO2 yakalama başlıca çalışma alanlarıdır. Araştırma makalelerini, kısa makaleleri, kitap bölümlerini ve konferans bildirilerini içeren alanında 120’den fazla akademik yayını bulunmaktadır.

Gün: 28 Mayıs 2021

Saat: 15:00

Google Meet Link : https://meet.google.com/bua-xinv-zsy