• Türkçe
  • English
2020 Staj Raporu ve Değerlendirme Formu Teslimi

Stajını işyerine giderek yapmış olan öğrenciler, raporlarını ve değerlendirme formlarını ıslak imzalı olarak 22 Şubat 2021 tarihine kadar Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Sekreterliğine elden teslim edebilirler veya posta/kargo ile gönderebilirler. Staj raporlarının her sayfasında kaşe ve imza olması zorunludur. Raporların sayfaları telli dosyaya ilştirilerek teslim edilmelidir.

 

Stajını uzaktan (online) yapmış olan öğrenciler, raporlarını, onaylı olarak, pdf formatında, COADSYS üzerinden 22 Şubat 2021 tarihine kadar teslim etmelidir. Staj raporlarının her sayfasında kaşe ve imza olması zorunludur. Değerlendirme formları, şirket staj sorumlusu tarafından, şirkete ait e-posta adresinden, onaylı ve imzalı olarak Bölüm Staj Koordinatörüne (esin@cse.yeditepe.edu.tr) e-mail ile gönderilmelidir.