• Türkçe
  • English

Gıda Mühendisliği Bölümü müfredat güncellemesi kapsamında FDE 358 dersi (3, 6; 6. dönem) müfredattan çıkarılarak yerine FDE 345 (3, 5; 6. dönem)  ve FDE 415 (2, 4; 7. dönem) dersleri eklenmiştir. FDE 358 dersi FDE 345 dersi ile eşdeğer kabul edilecektir. Güz dönemi başında 105 krediyi tamamlamış olan öğrenciler FDE 415 dersinden muaf sayılacaklardır. Kredi toplamları 105'in altında olan öğrenciler ise FDE 345  ve FDE 415 derslerini alacaklardır.

Geçen dönem açılan FDE 226 ve FDE 204 dersleri dışında tüm Bölüm dersleri güncel müfredattaki dönemlerinde açılacaktır. 

FDE 226 ve FDE 204 dersleri Güz 2020 döneminde açılmayacak olup, FDE 206 dersi açılacaktır.