• Türkçe
  • English

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ – 2019-20 ÖĞRETİM YILI İTİBARİYLE

Bölümümüz ders programı, inşaat mühendisliği sektörünün değişen dinamikleri gözönünde bulundurularak sürekli yenilenmektedir. Birçok farklı alt disiplini bulunan mesleğimizde, öğrencilere kendilerini geliştirmek istedikleri disipline odaklanabilme ve o disiplini tamamlayıcı olacak diğer disiplinlerden de ilgili olanları seçebilme esnekliğini verebilmenin önemine inanıyoruz. Diğer taraftan öğrencilere, profesyonel çalışma hayatının farklı iş alanlarında -saha, ofis, yönetim kademelerinde- sahip olmaları gerekecek çok çeşitli yetkinliklerden hangilerini kazanmak istiyorlarsa bu alanda da bir seçim hakkı tanınmasının, öğrencilerin geleceklerini doğru şekilde planlaması açısından daha faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Bu düşüncelerle bazı zorunlu derslerimizi, öğrencilerin belirli kapsam sınırları içinde seçim yapabilecekleri farklı Kısıtlı Seçmeli Ders Havuzları olarak düzenlemiş bulunmaktayız. Bu düzenlemelerle, akademik dünyada da mühendislik eğitimi konusunda devam eden tartışmalara paralel olarak, bilgiye erişimi çok kolaylaşan yeni nesil öğrencilerimizin sektörün talep ettiği bilgi altyapısı ve becerilere doğrudan odaklanabilmelerini sağlamayı ve onlara akademik danışmanlık kapsamında mentorluk yapmayı amaçlamaktayız.

30.05.2019 tarihli Yeditepe Üniversitesi Senato Toplantısında onaylanan ve 2019-20 öğretim yılından itibaren geçerli olacak yeni ders programımızda özetle;

  • CE 161 – Bilgisayar Destekli Çizim Teknikleri dersi, farklı bölümlerden alınabilecek RE XX1 – Kısıtlı Seçmeli I (Teknik Çizim Ders Havuzu)’na dönüştürülmüş;
  • ES 117 – Bilgisayarlı Hesaplamaya Giriş dersi, farklı bölümlerden alınabilecek RE XX2 – Kısıtlı Seçmeli II (Bilgisayar Dersleri Havuzu)’na dönüştürülmüş;
  • ECON 294 – Mühendisler için Ekonomi dersi, farklı bölümlerden alınabilecek RE XX3 – Kısıtlı Seçmeli III (Ekonomi, Girişimcilik, Finans Ders Havuzu)’na dönüştürülmüş;
  • AFE 132 – Akademik İngilizce II dersi programdan çıkartılarak FE XX3 – Serbest Seçmeli dersi eklenmiş, Serbest Seçmeli ders sayısı üç’e çıkartılmış;
  • Bölüm Seçmeli Dersleri konularına göre beş farklı seçmeli havuzu içerisinde toplanmış (RE XX4 – Kısıtlı Seçmeli IV’den RE XX8 – Kısıtlı Seçmeli VIII’e kadar);
  • CE 233 – Mühendislik Mekaniği dersi Statik ve Dinamik derslerini içeren 5 saatlik bir ders iken, akademik intibak kolaylığını sağlamak bakımından, bölümümüzün önceki yıllardaki ders programında olduğu gibi CE 231- Mühendislik Mekaniği I: Statik (4 saat) ve CE232- Mühendislik Mekaniği II: Dinamik (3 saat) olarak iki derse bölünmüş;
  • CE 363-Yer Bilimleri isimli yeni bir ders müfredata, temel bilimler konusundaki alt yapımızı akreditasyon sistemlerinin istediği düzeyde güçlendirmek amacıyla eklenmiş;
  • Bazı derslerin bulundukları dönemler değiştirilmiş ve yeni seçmeli dersler tasarlanmıştır.

Sonuç olarak ders programımıza bir ders ilavesi ve bir kredi artış ile daha güçlü ve öğrencilerin bireysel tasarımına uygun ders programı oluşturulmuştur.