• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AFE 131
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin akademik ve sözlü olarak kendilerini ifade edebilmeleri için gerekli olan donanım ve becerilere sahip olmaları.
Dersin İçeriği: 

Anlama için okuma; Sözlü sunumlar (çiftler ve bireysel), Tez Bildirisi Yazma, Anahat; Özetleme; Alıntı yapmak; Sentezleme; Metin içi alıntılar ve referanslar; Araştırma Yazısı Yazma; Bağlaçların gözden geçirilmesi, Zarf ve Sıfat Cümleciklerinin Azaltılması, Sarkan Değiştiriciler, Önekler, Sonekler, Noktalama İşaretleri, Fiillerin Raporlanması; Parça; Paralellik

Dikey Sekmeler