• Türkçe
  • English

Staj

Süre

Staj, en az 20 iş günü aralıksız yapılmalıdır. İşyeri Cumartesi günleri de çalışıyorsa, bu günler de iş günü olarak kabul edilir. Staj yaparken öğrencinin ders almaması gerekir. Yaz okulunda ders alınıyorsa, staj ancak yaz okulu bittikten sonra güz dönemi başlayıncaya kadar olan sürede yapılabilir. Stajınız dönem içine bir gün dahi uzayamaz.

Konu

Öğrenciler stajlarını malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği alanlarında yapabilirler.

Staj Yeri

Öğrenciler staj yerlerini kendi olanaklarıyla bulurlar ve başvururlar. Staj yeri, Bölüm tarafından uygun görülürse öğrenci staj sigortası için başvurur. Sigorta işlemlerinin tamamlanmasından sonra öğrenci staja başlayabilir.

Staj Sigortası

Staj süresince sigortalı olmanız zorunludur. Sigortasız stajlar kabul edilmemektedir. Staja başlamadan en az 30 gün önce bütün evraklarınızı Bölüm Sekreterliğine teslim ederek sigorta işlemlerinizi başlatmanız gerekmektedir.

Zorunlu Staj

Öğrencilerin mezuniyet için bir zorunlu staj yapmaları gerekir. Zorunlu staj, öğrencinin 3. sınıftan 4. sınıfa geçtiği dönem yaz aylarında yapılır. Zorunlu stajlarını tamamlayan öğrenciler, stajdan sonraki ilk dönem MSN 400 dersine kayıt olurlar.

Staj Raporu

Zorunlu stajını yapan öğrencilerin staj sonunda rapor hazırlaması zorunludur. Raporda, öğrencinin çalıştığı proje/alan ve edindiği bilgi birikimi detaylı olarak anlatılmalıdır. Staj raporunun her sayfasının onaylanması (kaşe ve imza) gereklidir. Staj raporu bilgisayar çıktısı olarak hazırlanmalıdır. Raporlar, en geç stajı izleyen dönemin ilk haftasında teslim edilmelidir.

Staj Raporu Formatı

Staj Değerlendirme Formu

Öğrencilerin staj yaptıkları işyerinden devam ve başarı durumlarını bildiren bir yazı ve Stajyer Değerlendirme Formu’nu getirmeleri zorunludur. Bu belgeler kapalı zarf içinde bölüme ulaştırılmalıdır.

Stajyer Değerlendirme Formu

Başarı Notu

Zorunlu staj yapmış olan öğrencilerin MSN 400 dersi notları, staj raporlarının ve işyeri tarafından bildirilen başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucunda, P (pass) veya F (fail) olarak belirlenir ve transkriptlerine işlenir.

Formlar

2020 Yaz döneminde, uzaktan (online) staj başvuruları ancak işyerinin staj tarihlerinde sadece uzaktan çalışıyor olması durumunda kabul edilecektir.  

Formların eksiksiz olarak doldurulduktan ve işyeri tarafından onaylandıktan sonra staj koordinatörüne (ahmet.turan@yeditepe.edu.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

Staj Başvuru Formları