• Türkçe
  • English

Gıda İşletme Programı

Gıda İşletme Programı

Eğitimin Amacı

Gıda İşletme Programı, gıda sektörünün yönetim kadrolarında ilerlemek isteyen mühendis ve mühendis adayları ile gıda sektöründe iş kurmak isteyen girişimciler için özel olarak tasarlanmış, Türkiye gıda sektörünün sürdürülebilirlik, sağlık ve ekonomik hedefleri doğrultusunda sektörün dinamik yapısına yön verecek yöneticiler ve karar vericiler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim programıdır.

Program 24 saatlik 7 modülden oluşmaktadır. Program süresi toplam 168 saattir.

Modül 1 (24 Saat)

Gıda Sektöründe Modern Yönetim Perspektifleri :

Bu ders temel işletme
(a) planlama, organizasyon, liderlik, yönetme ve kontrol etme gibi fonksiyonları; 
(b) karar verme, liderlik, iletişim gibi özellikleri ;
(c)özel konulardan etik, sosyal sorumluluk, teori ve pratikte yönetim organizasyonunu şekillendiren dışsal sosyal, ekonomik ve teknolojik güçlerin analizlerinden oluşturulmuştur. 

Modül 2 (24 Saat)

Gıda ve İçecek Sektöründe Muhasebe Temelli Karar Alma Teknikleri :

İşletmelerin sinir sistemi görevini ifa eden muhasebe, uygulamaları açısından günümüzde sadece muhasebe departmanlarıyla sınırlı kalmamıştır. İşletmenin tüm alanlarındaki bölüm yöneticilerinin bütçe hazırlayabilmeleri, sermaye yatırımı için iş hacimlerini geliştirebilmeleri ve kar hedeflerine ulaşılması için maliyet kontrolünü kullanabilmeleri beklenmektedir. Bu ders, muhasebeyi işletmenin tüm fonksiyonlarına entegre etmeyi ve muhasebe fonksiyonunu kullanarak kurumsal performansı en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Ders ağırlıklı olarak gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin finansal tabloları üzerinden işlenecektir.

Modül 3 (24 Saat)

Küresel Dünyada Pazarlama :

Hızla küreselleşen dünyada tüm ticari işletmeler uluslararası arenaya çıkmanın önemini anladılar. Önce “uluslararası” sonra da “küresel” Pazarlama kavramları geleneksel “iç pazar” kavramını değiştiren ve geliştiren tüm yeni ve farklı uygulamaları içeriyor. Uluslararası ticaretin dinamik yapısı, bu yapının getirdiği yeni pazar oluşumları, bölgesel pazarlar, dünyanın hızla gelişen yeni pazarları, bu farklılaşmanın tarih, coğrafya, kültür, hukuk ve politik açılardan değerlendirilmesi, küresel iletişim ve pazarlık stratejileri bu ders içeriğinde yer alıyor. 

Modül 4 (24 Saat)

İnsan Kaynakları Yönetimi :

İnsan kaynakları yönetimi kavramının tarihsel gelişimi, amacı, temel işlevleri ve insan kaynakları bilgi sistemlerinin bilgisi ile insan kaynaklarına ilişkin problemleri analiz edebilme, yorumlayabilme ve çözüm geliştirebilme becerisini kazandırmaktır.

Modül 5 (24 Saat)

Gıda ve İçecek Sektöründe Finansal Analiz ve Bütçeleme :

Bu dersin amacı, öğrencilere kamusal, kar amacı gütmeyen ve kar amaçlı kuruluşlarda kullanılan temel bütçe türlerini oluşturma, yürütme ve analiz etme yetkinliklerini kazandırmaktır. 

Modül 6 (24 Saat)

Gıda ve İçecek Sektörü İçin Girişimcilik Ekosistemi :

Dersin amacı girişimcilik ekosistemi hakkındaki önemli kavramlar ve uygulamalar hakkında genel bir bilgi sunmaktır. İş fikri oluşturma sürecinden başlayarak iş fikrinin başarılı bir işe dönüştürülme süreci, yönetilmesi ve muhtemel satışı da ele alınacak konular arasındandır. Ders kapsamında sınıf içi tartışmalar, misafir konuşmacılar, vaka çalışmaları, fizibilite raporu oluşturulması ve iş planı hazırlama çalışmaları yer almaktadır.

Modül 7 (24 Saat)

Stratejik Yönetim ve Liderlik : 

Strateji, stratejik Yönetim ve Süreçleri ile Stratejik Liderlik modern yaklaşımlarla ele alınarak gerekli bilgi birikiminden yararlanmayı sağlamak bu dersin amacıdır.

Programa kayıt olmak ve diğer bilgilere erişmek için tıklayınız.