• Türkçe
  • English

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Staj Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İBRAHİM HATİPOĞLU

E-posta: ibrahim.hatipoglu@yeditepe.edu.tr Dahili: 3757 Ofis: Müh. B-505

gbe-staj-defteri-062019.doc

gbe-staj-defteri-062019.pdf

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GENETİK VE BİYOMÜHENDİLİSK BÖLÜMÜ

GBE 400 Yaz Stajı

GBE 400 Summer Practice

KONUSUNDA GENEL ESASLAR

Staj, okulda edinilen mesleki bilgilerin dışında, öğrencinin eğitimini tamamlayıcı ve devamı niteliğinde olup, bir işletmede gerçekleştirilen çalışmadır. Stajın temel amaçları: işletmelerde pratik ve teknik yeni beceriler kazanmak, iş hayatını tanımak, diğer disiplinlerle ve idarecilerle etkin iletişim kurabilmeyi öğrenmektir. Staj bir iş deneyimidir ve iş hayatının inceliklerini öğrenmek için kaçırılmaz bir fırsattır, aynı zamanda öğrencilere lisans eğitimi aşamasında yurtiçi ve yurtdışı Ar-Ge ve endüstri dünyasına açılış kapılarından biri olarak düşünülmelidir. Bu kapsamda ciddiye alınmalı, gerektiğinde değerlendirilmelidir. Stajla ilgili genel esasları içeren, bölüm web sayfamızda ve staj panosunda asılı en son, güncellenmiş bilgiler esas alınmalıdır.

I. Staj Süresi

Bölümüzde 20 iş gününden az olmamak kaydıyla bir staj yapılması bütün öğrenciler için zorunludur. İşyeri Cumartesi günleri de çalışıyorsa, bu günler de iş günü olarak kabul edilir. Stajın kredisi yoktur, ancak öğrenci, staj yaptığı birim ve Bölüm Staj Komisyonu (BSK) tarafından “başarılı” ya da “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrencinin mezun olabilmesi için staj dersinden başarılı olması gereklidir. Staj yaparken öğrencinin ders almaması gerekir. Örneğin, yaz okulunda ders alınıyorsa, haftanın bazı günleri ders alınıp, diğer günler staj yapılmamalıdır. Staj, devamlılık isteyen bir çalışmadır ve 20 iş günü kesintisiz yapılmalıdır. Staj süresince sigortalı olmanız zorunlu olduğu için, hem sigortalı hem öğrenci olamazsınız. Dolayısıyla stajınız dönem içine bir gün dahi olsa uzayamaz. Ancak mezuniyet durumunda iseniz bu durumunuzu belirten (danışmanınızdan onaylı) dilekçe ile staj komisyonuna başvurabilirsiniz.

II. Staj Yeri

Öğrenciler staj yerlerini kendi olanaklarıyla bulurlar ve başvururlar. Ancak, çeşitli işletmelerden gelen kontenjan taleplerini öğrencilere bölüm staj panosunda duyurulur. Büyük işletmelerin çoğunun internet sayfalarında İnsan Kaynakları bölümünde stajla ilgili bilgi bulunmaktadır ve genellikle internet üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Staj süresince, öğrencinin Ar-Ge çalışmalarında, laboratuvar yada üretime yönelik işlerde çalışması beklenmektedir. Yönetim yada pazarlama ile ilgili departmanlarda yapılan stajlar geçersizdir. Zorunlu staj için yurt içi kamu kuruluşları, yurt içi ve dışı özel işletmeler, üniversiteler ve hastaneler staj yapılmasına uygun yerler olarak belirlenmiştir. Yurt dışında yapılması düşünülen stajların öğrencinin yabancı dilini geliştirmesine, diğer kültürleri ve ülke teknolojilerini tanımasına katkı sağlayacağı için ayrıca önerilmektedir. Yurtdışındaki bazı üniversitelerde özel staj programları düzenlenmektedir ve bu programların da takip edilmesi önerilmektedir. Ayrıca üniversitemizde uluslararası stajyer değişim programı (IAESTE) bulunmaktadır. Bu program aracılığı ile bir çok öğrenci yurtdışında staj imkanı bulmuştur.

III. Staj Dönemi

Zorunlu stajını yapacak olan öğrencinin, staj ön koşul derslerini (AFE157, GBE341, GBE301) tamamlamış olması gerekmektedir. Öğrencinin 3. Sınıf yaz döneminde zorunlu stajını yapması beklenmektedir. Staj sonrası, 4. Sınıf Güz Dönemi’nde ise yaz stajı dersine (GBE400) kayıt olması gerekmektedir. Staj başvurusu yapılan yer, stajın bölümde zorunlu olduğuna dair bir yazı isteyebilir. Bunun için Bölüm Sekreterinden “staj zorunludur” yazısı alınmalıdır. Başvurulan işletme sizin hakkınızda bilgi verebilecek öğretim elemanlarının isimlerini sizden isteyebilir. Bunun için derslerini aldığınız öğretim üyeleriyle görüşülmesi ve onların onayıyla öğretim üyesinin adının ve iletişim bilgilerinin işletme yetkililerine verilmesi yerinde olacaktır. Staj sırasında kesinlikle ders alınamaz. Bu stajın geçersiz sayılmasına sebep olacaktır. Mezun olma aşamasında iseniz staj yaptığınız firmadan izin almak ve bölüm sekreterliğini arayarak, staj komisyonunu bilgilendirmek koşuluyla bütünleme sınavına katılabilirsiniz. Mezun olma aşamasında değilseniz, bütünleme sınavlarına (final sınavlarında olduğu gibi) giremezsiniz. Yaz okuluna katılacaksanız ve yaz okulu sonrası staj yapmayı planlıyorsanız, yaz okulunun bitiş tarihi ile güz dönemi derslerin başlaması arasında 20 iş günlük zaman olması gerekmektedir. Bu koşullar her sene dekanlık tarafından duyurulur. Eğer bu süre zarfında 20 iş gününü kapsayan bir dönem varsa, dekanlık tarafından bölümlere öğrencilerin staja başlaması ve stajı bitirmesi gerekenler tarihler ilan edilir. Bu ilanları panolardan takip ediniz yada bölüm staj koordinatörüne başvurarak öğreniniz. Ancak, her yıl ilan edilecek yaz okulu sonrası staja başlama tarihine uygun olarak staja (staj yaparken sınavlara katılacağına ilişkin üzerinde firma onayı da olan bir taahhütname vererek) başlanabilir.

IV. Sigorta

Staj süresince sigortalı olmanız zorunludur. Sigortasız stajlar kabul edilmemektedir. Sigorta masraflarını üniversite karşılamaktadır. Önce staj yapacağınız işyerinden staja kabul edildiğinize dair bir onay almalısınız ve staj başlangıç ve bitiş tarihlerinizin belirlenmiş olması gerekmektedir. Ayrıca yukarıda belirtilen ön koşul derslerinden geçmiş olan öğrenciler, akademik danışmanlarından bu derslerden geçtiğine ve yaz okuluna katılmayacağına dair bir dilekçe alarak, bu dilekçe ile Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Sekreterliği’ne başvurup staj ile ilgili gerekli evrakları temin edebilirler. Eğer ön koşul ders(ler)ini stajdan önceki Bahar döneminde alıyorsanız, danışmanınız size ders(ler)i almakta olduğunuza dair bir yazı verecektir ve bu dilekçe ile de işlemlerinize başlayabilirsiniz. Fakat ön koşul derslerinden herhangi birinde kalmanız durumunda, stajınız geçersiz sayılacaktır. İşyerinden aldığınız yazıyı ve istenen evrakları tamamlamış olarak Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Sekreterliği’ne iletmelisiniz. Sizden alınan evraklara gerekli yazılar eklenip, dekanlık kanalıyla üniversite İnsan Kaynaklarına (İK) gönderilecek ve İK da sizin sigorta işlemlerinizi tamamlayacaktır. Bütün bu işlemler zaman aldığından, staja başlamadan en az BİR AY önce evraklarınızı tamamlayarak Sekreterliğe iletmiş olmalısınız. Staja başladıktan sonra geriye dönük sigorta işlemleri yapılamaz.

V. Staj Sırasında

Staj yapılacak yere ilk gidildiğinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  1. Staj Raporu: Staj raporu hazırlanması zorunludur. Staj raporu bilgisayar yardımıyla yazılmalı ve staj süresince yapılan çalışmalar her gün için yazılmalıdır. Rapordaki anlatım tamamen öğrenciye ait olmalıdır. Staj raporlarının günlük olarak yazılması, staj sonunda da tamamlanmış olması gerekir. Staj raporları, yarıyılın başlamasından sonra 1 ay içinde teslim edilmelidir. Raporların son teslim tarihi ayrıca öğrencilere OBS sistemi aracılığı ve duyurular ile ilan edilecektir. Belirtilen son güne kadar raporlar teslim edilmezse, staj geçersiz sayılır. Staj raporunun her sayfası, staj yaptığınız işletmeye, mühürletilip imzalatılmalıdır. Staj yaptığınız yer tarafından onaylanmamış bir rapor kabul edilmez, stajınız geçersiz sayılır.
  2. Stajyer Değerlendirme Formu: “Stajyer Değerlendirme Formu” stajın sonunda, iş yeri staj sorumlusu tarafından doldurulmalı, kapalı ve mühürlü bir şekilde size elden verilmelidir. İşletme tarafından kapalı zarf içerisinde verilen bu form kesinlikle açılmamalıdır. Bölüme açık zarf içerisinde getirilen veya daha önceden açıldığı tespit edilen değerlendirme formları işleme alınmayacaktır. “Stajyer Değerlendirme Formu” bulunmayan ya da değerlendirme formu kabul edilmeyen öğrencinin stajı geçersiz sayılacaktır.

VI. Stajların Değerlendirilmesi

Staj raporunun basılmış onaylı çıktısı (spiralli olarak) ve kapalı zarftaki staj değerlendirme formu, Bölüm Sekreterliğine imza karşılığı, ilan edilecek olan son tarihe (stajı izleyen yarıyılın ilk ayı içerisinde) kadar teslim edilmelidir. Geç teslim edilen, üzerinde değişiklik yapılmış staj raporları kesinlikle kabul edilmeyecektir ve öğrencinin stajı geçersiz sayılacaktır. Stajın değerlendirilebilmesi için aşağıdaki evrakların Bölüm Sekreterliğine imza karşılığında (güncel e-posta adresleri de belirtilerek) teslim edilmesi gerekir.

1) Fotoğraflı Staj raporunun çalıştığınız yerden onaylanmış basılı ÇIKTISI

2) İşyeri stajyer değerlendirme formu

3) Sizin dolduracağınız, staj yaptığınız işyerini değerlendirme formu

Staj raporlarınız tek tek okunup değerlendirilmektedir. Ne yapıldığı anlaşılmayan staj raporları ve stajlar kabul edilmez. Staj raporunuzu vermek için son günü beklemeyiniz, son gün için doktor raporu alıp ek süre talebinde bulunmayınız. Staj raporunu değerlendirilirken, öncelikle tüm evrakların eksiksiz olması gerekmektedir. Staj süresince öğrencinin fiili uygulamalarının yüzde yüz gözlemlenmesi olanaksız olduğundan (işyerlerinin geri dönüşü dışında) staj dosyalarının değerlendirmesi, objektif kıstaslara, yapılan işlerden kazanımlara, dosya içeriklerinin öğrenciye katkılarına, staj raporu yazım kurallarına ve işyeri staj değerlendirme formuna bakılarak yapılmaktadır. Stajı kabul edilmeyenler, o yarıyıl içinde kendi mail adreslerine staj sonuçları gönderildikten sonra üç gün içinde, staj sonuçlarına ayrıntılı bir dilekçe ile Bölüm Başkanlığı’na itiraz edebilir. Staj komisyonu, eğer stajdan kalma, dosya yazım kurallarına uygunsuzluktan kaynaklanmışsa, bir hafta süre vererek, dosya yazım kriterlerine uygun dosya hazırlatmak ve staj yerine onaylattırmak veya staj amaçlarına uygun başka bir yol önerebilir. Staj için gerekli tüm kriterleri yerine getiremeyen öğrenci, zorunlu yaz stajı dersinden kalır ve bir sonraki staj döneminde yeniden staj yapmak zorundadır.

VII. Birden Fazla Staj

Zorunlu stajınızın dışında yaptığınız ek stajlar için rapor hazırlamak zorunda değilsiniz. Yalnız, bu stajlarda da SİGORTALI olmak zorundasınız. Üniversitenin, sigorta işlemlerini yapabilmesi için yukarda belirtilen adımları izlemelisiniz. Yukarıdaki açıklamalar tüm staj dönemleri (normal ve yaz okulu sonrasında yapılacak stajlar) için geçerlidir. Ancak, her yıl ilan edilecek yaz okulu sonrası staja başlama tarihine uygun olarak staja (staj yaparken sınavlara katılacağına ilişkin üzerinde firma onayı da olan bir taahhütname vererek) başlanabilir.

VIII. Öneriler

Zorunlu staj haricinde yapılan stajlar, gönüllü staj olarak adlandırılır. İkinci yılını tamamlamış öğrenciler, meslek derslerine daha yeni giriş yaptıkları için bu dönemdeki en iyi staj, temel kavramların pekiştirildiği, el becerilerinin ve temel laboratuvar bilgilerinin öğrenildiği  çalışmalardır. Bu staj öncesinde ön koşul derslerini daha tamamlayamamış olacağınızdan, zorunlu staj yerine geçemez. Üçüncü yılınızın sonundaki zorunlu staj daha önemlidir ve tüm derslerden başarılı olmanız gerekir. Staj, bazen dördüncü sınıfta almak istediğiniz teknik seçmeli dersleri belirlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca mesleki açıdan daha donanımlı olacağınızdan, mezuniyet sonrası çalışmak istediğiniz alana karar vermek açısından bu staj önem arz etmektedir. Bu yüzden staj yapılacak işletme dikkatli seçilmelidir.

Öğrenci staj esaslarını uygulamakla yükümlüdür. Staj esaslarını dikkatli okuyunuz, sorularınızın cevaplarını bu yazıda bulamıyorsanız ve/veya staj esaslarına uymayan bir durum varsa, Bölüm Staj Koordinatörü ile görüşünüz.

 

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

Staj Koordinatörü