• Türkçe
  • English

Genetik bilimini ve biyomühendislik uygulamalarını birleştiren özgün görüşü ile Genetik ve Biyomühedislik lisans programın amacı; genetik, biyomühendislik ve biyoteknoloji alanında teknik ve temel bilgilere sahip, yaratıcı çözüm üreten ve uygulamada öncü bireyler olarak yurt içi veya yurt dışı akademik, endüstriyel ve resmi kurumlarda liderlik rolünü üstlenen, etik ve profesyonel sorumluklarının bilincinde Gen Mühendisi ve Biyomühendis yetiştirmektir.

Öğrencilerimize lisans ders programında yer alan gen, protein, doku mühendisliği ve temel biyomühendislik eğitimi ile moleküler biyoloji ve genetik, biyoenformatik, protein kimyası ve protein mühendisliği, kök hücre teknolojileri, nanobiyoteknoloji, doku mühendisliği, biyomalzemeler ve sistem biyolojisi gibi alanlarda yeterlilik kazandırarak; akademi, sanayi (ilaç, tarım, gıda, biyomedikal v.b.), klinik tıp ve tanı merkezleri, kamu kuruluşları ile ulusal/uluslararası araştırma merkezleri, kök hücre ve gen terapi merkezleri ve laboratuvarlarında çalışarak çözüm üretebilen ve ülkeye uluslararası arenada rekabet gücü kazandırabilecek lider ruhlu bireyler olarak yönlendirmekteyiz.

Genetik ve biyomühendislik programı bünyesinde, beş öğrenci laboratuvarı, ellibeş araştırma laboratuvarı ve elli servis analiz laboratuvarı yer alıyor. Bu laboratuvarların arasında moleküler tanı laboratuvarı, bitki biyoteknoloji laboratuvarı, nanobiyoteknoloji laboratuvarı, immunoloji laboratuvarı, doku mühendisliği laboratuvarı, sinirbilimleri laboratuvarı, proteomiks ve kütle spektrometrisi laboratuvarı, fermentasyon ve biyoproses laboratuvarı, mikrobiyal genetik laboratuvarı, fonksiyonel genetik laboratuvarı, doku kültürü laboratuvarı, rejeneratif biyoloji laboratuvarı, enstrümental analiz laboratuvarı, görüntüleme laboratuvarı, biyoenformatik ve sistem biyolojisi laboratuvarı, anaerobik laboratuvarı ve moleküler hücre biyolojisi laboratuvarları mevcuttur.