• Türkçe
  • English

MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM SEMİNERİ

 

Ekstraktif Metalurji ile Makrodan Nanoya Bir Yolculuk

 

Dr. Ahmet TURAN

 

21 Aralık 2020   11:00

Seminer tüm katılımcılara açıktır.

Google Meet Live

https://meet.google.com/fwg-gaus-rbr

Yeditepe Üniversitesi | Türkiye Yapay Zekâ Inisiyatifi

Özet:

Ekstraktif metalurjinin klasik tanımı, cevherlerden ve konsantrelerden yola çıkarak metallerin ve metal alaşımları ile bileşiklerinin üretimini kapsamaktadır. Bununla birlikte, insanlığın sürdürülebilir kalkınma gereksinimlerini karşılamak için ‘‘kent madenciliği’’ terimi altında, ikincil metalurjik süreçler olarak metallerin geri dönüşüm ve geri kazanım işlemlerinin eklenmesiyle bu tanımı genişletmek güncel olarak mümkündür. Ayrıca, indirgeme, oksidasyon, kalsinasyon, liç/çöktürme gibi ekstraktif metalurjinin temellerini anladığımızda, bu temel işlemleri hem makro hem de nano ölçekte ileri malzemelerin sentezine ve üretimine uygulamak mümkündür. Bu sunumda, Dr. Ahmet Turan'ın akademik kariyeri sırasında yürüttüğü çalışmaların sonuçları, makro ölçekte ferro alaşımlar ve kitlesel üretilen metallerden nano boyutlu seramik tozları ve PVD kaplamalar gibi geliştirilen ürünlerin boyutlarına uygun olarak paylaşılacaktır.

Özgeçmiş:

Ahmet Turan, Yalova Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde 2015 yılından bu yana Dr. Öğr. Üyesi unvanı ile çalışmaktadır. 2017-2018 yılları arasında Birleşik Krallık, Heriot-Watt Üniversitesi Karbon Çözümleri Araştırma Merkezi’nde (RCCS) Araştırmacı olarak çalışmıştır. Lisans derecesini Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden 2006 yılında almıştır. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini sırası ile 2009 ve 2014 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 2006-2007 yılları arasında Birleşik Krallık’ta doğal taş endüstrinde çalışmış (Akaray-UK, Londra), 2007 – 2010 yılları arasında İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde ve İTÜ Prof. Dr. Adnan Tekin Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojileri Uyg-Ar Merkezi’nde sırası ile Proje Asistanı ve Mühendis olarak görev almıştır. Yalova Üniversitesi’nde 2010-2015 yılları arasında Öğretim Görevlisi ve Dr. Öğretim Görevlisi unvanları ile görev yapmıştır. Ekstraktif metalurji, pirometalurji, endüstriyel atıkların geri dönüştürülmesi, sürdürülebilir metalurji, seramiklerin sentezi ve sinterlenmesi ve CO2 yakalama başlıca çalışma alanlarıdır. Araştırma makalelerini, kısa makaleleri, kitap bölümlerini ve konferans bildirilerini içeren alanında 120’den fazla akademik yayını bulunmaktadır.

 

Ne Zaman: 
Pazartesi, 21 Aralık, 2020 - 11:00
Nerede: