• Türkçe
  • English

Bu seminerde, büyük deformasyon ve hasar gören viskoelastik ortamın, özellikle katı itici gazların sonlu eleman analizi için çok uygun bir kurucu model oluşturmak için tam bir yol açıklanmaktadır. Hasarın, partikül bağlayıcı bağın bozulması veya bağlayıcının kendisinde başarısızlık ile başladığı varsayılır. Her iki arızadan kaynaklanan mikro çatlakların açılması, hasarın evrimi ile ilişkilidir. Boşaltma ve yeniden yükleme sırasında stres yumuşatma, viskoelastik stresi değiştiren döngüsel bir fonksiyonla yakalanır. Model, sıcaklığın, basıncın da etkisini açıklar.
Kurucu model, sonlu elemanlar analizi için ticari yazılım Abaqus'ta uygulandı. Uygulama için kullanılan sayısal algoritma ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Model, bir dizi katı itici test verisi kullanılarak valide edilmiştir. Hem viskoelastik model hem de hasar parametrelerinin kalibrasyonu için tek eksenli ve siklik yükleme testleri kullanılmıştır. Malzemenin dilatasyon yanıtı olarak her iki stres de araştırılmıştır. Bu parametrelerin dağılımlarının, hesaplama algoritmasının verimliliğini ve kararlılığını gösteren, roket motoru analizinin gerilim-gerinim alanı tahminleri ile tutarlı olduğu bulunmuştur.
Döngüsel sıcaklık yüklemesi altında bir roket motorunun üç boyutlu bir gerilme analizi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar test verileri ile karşılaştırıldı. Formülasyonun ve uygulanmasının, genel yükleme ve çevre koşulları altında katı roket motorlarının gerçekçi stres analizini sağladığı ve yaşam değerlendirmeleri için değerli bilgiler sağladığı sonucuna varılmıştır.

Ne Zaman: 
Çarşamba, 15 Ocak, 2020 - 10:30 to 12:00
Nerede: 

Mühendislik Fakültesi Binası 4E02 Sınıfında.