• Türkçe
  • English

Mühendislikte karşılaşılan sorunların çoğu diferansiyel denklemler kullanılarak açıklanmaktadır. Bu denklemleri çözmek için genel olarak sayısal yöntemler gereklidir. Sonlu elemanlar yöntemi, çoğu zaman bu kısmi diferansiyel denklemleri (PDE) çözmek için yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biridir. Katı ve akışkanlar mekaniği, ısı transferi gibi çeşitli mühendislik alanlarından belirli problemleri çözmek için sonlu elemanlar yöntemine dayanan birçok ticari yazılım vardır. Karmaşık bir malzeme modeli mevcutsa veya standart olmayan birleştirilmiş PDE'ler sorunu açıklıyorsa, sonlu eleman analizi gerçekleştirmek için malzeme alt rutinleri veya kullanıcı tanımlı elemanlar geliştirilmelidir. Bu tür altyordamları yazmak, bu yazılımların önemli arka planını gerektirir.

Son zamanlarda, FEniCS, çeşitli problemlerin kolay uygulanması, iyi bilinen doğrusal cebir arka uç PETSc ile iletişim, paralel çözüm yetenekleri ve benzeri için esnekliği nedeniyle sonlu eleman analizi için çok popüler bir platform haline gelmiştir. Bu atölye, yeteneklerin olduğu FEniCS'e giriş niteliğindedir, yazılımın yapısı ve uygulamaların detayları açıklanacaktır. Isı transferi, katı ve akışkanlar mekaniği ile ilgili problemlerin uygulanması anlatılacaktır. Yöntemin dezavantajları ve ticari yazılımlarla genel bir karşılaştırma da sağlanacaktır. Atölye çalışmasının sonunda, sonlu elemanlar analizi yapmak için yazılıma aşina olmanız beklenmektedir.

Ne Zaman: 
Çarşamba, 22 Ocak, 2020 - 09:30 to 12:30
Nerede: 

Mühendislik Fakültesi Binası B410 sınıfında