• Türkçe
  • English

2024 Bahar Dönemi sonunda CE492 Mühendislik Projesi dersimiz kapsamında bitirme tezlerini sunarak mezuniyete hak kazanan öğrencilerimizin posterlerine ekte ulaşabilirsiniz.

 

Object Detection using AI by SNAP

Seismic and Gravity Design of a 2x25m Span Steel Girder Bridge having 2-Different types of
Orthotropic Composite Decks for Comparison in terms of Cost and Sustainability

Flood Mapping using Google Earth Engine and Sentinel 1 in Hatay Coastal region