• Türkçe
  • English

CHBE 492 kodlu dersi alan öğrencilerin raporlarını aşağıda bilgileri verilen Turnitin Assignment sınıfına en geç 22 Haziran Cumartesi saat 23:59'a kadar yüklemesi gerekmektedir.

CHBE 492-SPRING 2024

Class ID: 44333200

Key: 492SPRING492