• Türkçe
  • English

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. M. Murat Monkul'un, eski yüksek lisans öğrencisi Şenay Yenigün ile beraber buluşçu olarak yeraldığı Automatic Funnel Control Decive, Otomatik Huni Kontrol Cihazı, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından US 11,953,470B2 numarası ile tescil edilmiştir. Bu buluş, laboratuvar ortamında çeşitli zemin mekaniği ve zemin dinamiği deneyleri için tekrarlanabilir ve daha sağlıklı zemin numuneleri hazırlanmasına katkı sunmaktadır.