• Türkçe
  • English

Bölümümüzde yürütülecek olan, aşağıda belirtilen TÜBİTAK projelerinde görev alacak yüksek lisans bursiyeri ihtiyacımız bulunmaktadır.

*Doç. Dr. Gonca Bilge Özel’in yürütücü olduğu “Çikolata Üretim Proseslerinde Son Ürün Kalite Problemlerinin FTIR Spektroskopisi ile Önceden Belirlenmesine Yönelik Modellerin Geliştirilmesi” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesinde görev alacak 1 adet Yüksek Lisans bursiyerine ihtiyaç duyulmaktadır. Halihazırda yüksek lisans öğrencisi ya da Bahar 2024 döneminde yüksek lisansa başlamayı düşünen adaylar değerlendirilecektir.

**Dr. Öğr. Üyesi Özge Taştan’ın yürütücü olduğu "Kuru meyvelerde pestisit kalıntılarının azaltılmasına yönelik proses geliştirilmesi" başlıklı TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İş birliği projesinde görev alacak 1 adet Yüksek Lisans bursiyerine ihtiyaç duyulmaktadır. Halihazırda yüksek lisans öğrencisi ya da Bahar 2024 döneminde yüksek lisansa başlamayı düşünen adaylar değerlendirilecektir.

İlgilenen adayların kısa süre içerisinde ilgili öğretim üyeleri ile e-mail yoluyla iletişime geçmeleri beklenmektedir.
gonca.bilge@yeditepe.edu.tr
ozge.tastan@yeditepe.edu.tr