• Türkçe
  • English

Yeni İlaç Dağıtım Sistemleri Olarak Nanoyapılı Aerojeller

Dr. Zeynep Ülker-Demir

Özet:
Son yıllarda aerojel bilimindeki ilerlemeler, farmasötik teknolojisi kapsamında ilaç dağıtım uygulamaları için bu malzemelere olan ilginin artmasına neden olmuştur. Aerojeller geniş yüzey alanları, gözenekli ve kontrol edilebilir yapıları nedeniyle çeşitli bileşiklerin kapsüllenmesi, adsorpsiyonu ve taşınması için potansiyel aday malzemeler olarak kabul edilirler. Biyouyumlu inorganik aerojeller ve biyolojik olarak parçalanabilen organik aerojellerin yanı sıra, yüzey işlevselleştirilmiş aerojeller, kompozit aerojeller ve katmanlı aerojeller gibi daha karmaşık sistemler de geliştirilme aşamasındadır. Çözünürlüğü düşük ilaçların biyoyararlılığını artırma, hem stabilitelerini hem de salınım kinetiklerini iyileştirme yeteneklerinden dolayı, farklı ilaç dağıtım uygulamalarında aerojellerle ilgili çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu konuşmada, farklı nanoyapılı aerojellerin farmasötik uygulamalar için kullanımı, farklı hazırlama ve karakterizasyon teknikleri ile birlikte sunulacaktır.

Tarih: 4 Aralık 2023

Zaman: 10:30

Yer: Mühendislik Fakültesi – Toplantı Odası