• Türkçe
  • English

EE492 dersini dilekçe ile ekleyecek öğrencilerimizin 26.09.2022 Pazartesi gününe kadar bölüm sekreterimiz Serpil Hanım'a isimleri yazdırmaları gerekmektedir. Başarılı bir dönem dileriz.