• Türkçe
  • English

Fakültemiz derslerine ait final sınav tarih ve saatleri tabloda belirtilmiş olup, çakışmalar nedeniyle tarih ve saatlerde değişiklik olması muhtemeldir. Bu nedenle tabloyu sıklıkla kontrol etmenizi rica ederiz.

Course Course Name Exam Date Exam Time
BME324 Biomedical Sensors and Transducers 30/05/22 14.00 - 16.00
BME302 Biomedical Electronic II 07/06/22 11:30 - 14:00
BME314 Biomedical Instrumentation 09/06/22 14.00 - 16.00
BME441 Microprocessors and Microcontroller in BME 06/06/22 14.00 - 16.00
BME214 Electrical Circuits in BME 01/06/22 09.00 - 11.30
BME252 Biomechanics 06/06/22 11:30 - 14:00
BME414 Orthopedic Cements for Hard Tissue Repair 11/06/22 14.00 - 16.00
BME372 Modern Drug Delivery Systems 04/06/22 14.00 - 16.00
BME262 Biomaterials 05/06/22 14.00 - 16.00
BME301 Biomedical Electronics I 08/06/22 14:00-16:00
BME222 Electromagnetic Fields and Waves in BME 03/06/22 11:30-14:00
BME421 Medical Imaging 07/06/22 14:00-16:00
EE211-01-02 Electrical Circuits 07/06/22 18:00-20:00
EE211 Electrical Circuits 30/05/22 18:00-20:00
EE212 Circuits and Systems 07/06/22 14:00-16:00
EE226 Fundamentals of Electromagnetic Fields 04/06/22 11:30-14:00
EE232 Introduction to Electronics 07/06/22 18:00-20:00
EE241 Digital Circuits 07/06/22 16:00-18:00
EE242 Microprocessor Systems 10/06/22 14:00-18:00
EE323 Electromagnetic Waves and Transmission Lines 06/06/22 14:00-16:00
EE333 Analog Electronic Circuits 01/06/22 16:00-18:00
EE334 Digital Electronic Circuits 03/06/22 16:00-18:00
EE354 Communication Systems 06/06/22 16:00 - 18:00
EE361 Introduction to Digital Signal Processing 06/06/22 11.30-14.00
EE371 Electromechanical Energy Conversion 31/05/22 16:00-18:00
EE372 Fundamentals of Power Systems 31/05/22 18:00-20:00
EE384 Introduction to Control Systems 30/05/22 16:00-18:00
EE421 Antennas and Propagation 10/06/22 18:00-20:00
EE426 Fiber Optics 06/06/22 18:00-20:00
EE439 High Frequency Electronics 01/06/22 09:00-11:30
EE455 Radar Systems 09/06/22 11:30-14:00
EE468 Digital Signal Processing 07/06/22 11.30-14.00
EE489 Digital Control Systems 02/06/22 16:00-18:00
EE458 Wireless Communication 07/06/22 14:00-16:00
FDE204 Gıda Güvenliği ve Risk Değerlendirme 07/06/22 11:30   14:00
FDE317 Sürdürülebilir Gıda Sistemleri 31/05/22 11:30   14:00
FDE418 Gıda Sisteminde Dijital İnovasyon 30/05/22 11:30   14:00
FDE344 Gıda Teknolojisi 05/06/22 11:30   14:00
FDE226 Gıda Analizi Laboratuvarı 04/06/22 14:00   16:00
FDE254 Gıda Proses Mühendisliği I 10/06/22 14:00   16:00
FDE319 Gıda Biyokimyası 01/06/22 09:00   11:30
FDE350 Gıda Reaksiyonlarının Kinetiği ve Raf Ömrü 31/05/22 16:00   18:30
MSN130 Taşınım Olayları 10/06/22 16:00-18:00
MSN118 Nano Bilim ve Mühendisliğin Temelleri 08/06/22 14.00-16.00
MSN202 Malzeme Bilimi-II 03/06/22 16:00   18:00
MSN220 Malzeme
Karakterizasyonu-I
06/06/22 16:00   18:00
MSN240 Faz Diyagramları 02/06/22 18.00-20.00
MSN260 Malzemelerin Mekanik Davranışları 01/06/22 09:00-11:30
MSN302 Malzeme Üretim Süreçleri-II 31/05/22 09:00-11:30
MSN306 Kompozit Malzemeler 06/06/22 11:30-14:00
MSN320 Biyo-Malzemeler 07/06/22 11.30-14.00
MSN340 Seramik Bilim ve Teknolojisi 30/05/22 14:00-17:00
MSN360 Polimer Bilim ve Teknolojisi 07/06/22 16:00-18:00
MSN484 Yüzey Bilimi ve Mühendisliği 08/06/22 16:00 - 18:00
REXX6(MSN 486) Kısıtlı Seçmeli 6 (Fonksiyonel İnce Filmler ve Uygulamaları) 06/06/22 14:00-16:00
RE XX7(MSN 462) Kısıtlı Seçmeli 7 (Malzeme Proseslerinin Simülasyonu ve Modellenmesi) 07/06/22 09:00-11:30
RE XX8(MSN 471) Kısıtlı Seçmeli 8 (Döküm Teknolojileri) 03/06/22 09:00-11:30
ME490.01 Special Topics in Mechanical Engineering 30.05.2022 11:30-14:00
ME411 Renewable Energy 31.05.2022 09:00-11:30
ME266 Solid Mechanics Laboratory 01.06.2022 16:00-18:00
ME211 Thermodynamics I 01.06.2022 09:00-11:30
ME212 Thermodynamics II 01.06.2022 09:00-11:30
ME 425 Refrigeration Systems 01.06.2022 09:00-11:30
ME324 Heat transfer 05.06.2022 09:00-11:30
ME182 Engineering Graphics & Solid Modeling 03.06.2022 14:00-16:00
ME246 Strength of Materials 06.06.2022 11:30-14:00
ME264 Material Science for Mechanical Engineers 07.06.2022 16:00-18:00
ME431 Introduction to Turbomachinery 07.06.2022 09:00-11:30
ME438 Engineering Acoustics 07.06.2022 14:00-16:00
ME352 System Dynamics and Control 08.06.2022 11:30-14:00
ME462 Introduction to MEMS 08.06.2022 09:00-11:30
ME244 Dynamics 08.06.2022 14:00-16:00
ME344 Machine Elements II 09.06.2022 11:30-14:00
ME241 Statics 09.06.2022 14:00-16:00
ME492 Engineering Project 10.06.2022 14:00-17:00
CSE101 Bilgisayar Mühendisliği Kavramları ve Algoritmalar 29/05/22 16:00-18:00
CSE114 Bilgisayar Programlamanın Temelleri 5/31/2022 16:00-18:00
CSE211 Veri Yapıları 6/6/2022 11:30-13:30
CSE212 Yazılım Geliştirme Metodolojileri 29/05/22 14:00-16:00
CSE221 Mantık Tasarımının İlkeleri 03/06/22 16:00-18:00
CSE224 Sayısal Sistemlere Giriş 01/06/2022 09:00-11:30
CSE232 Sistem Programlama 5/31/2022 11:30-14:00
CSE311 Algoritma Analizi 05/06/22 11:30-13:30
CSE315 İnternet Teknolojileri 02/06/22 14:00-16:00
CSE323 Bilgisayar Organizasyonu 31/05/22 11:30-14:00
CSE331 İşletim Sistemleri Tasarımı 29/05/22 11:00-13:00
CSE344 Yazılım Mühendisliği 06/06/22 11:30-13:30
CSE348 Veritabanı Yönetim Sistemleri 08/06/22 16:00-18:00
CSE351 Programlama Dilleri 03/06/22 14:00-16:00
CSE354 Otomatlar Kuramı ve Biçimsel Diller 30/05/22 16:00-18:00
CSE439 Bilgisayar Güvenliği 06/06/22 14:00-16:00
CSE457 Derleyici Tasarımı 03/06/22 14:00-16:00
CSE471 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları 29/05/22 14:00-16:00
CSE483 Bilgisayar Grafiği 6/1/2022 11:30-14:00
CSE487 Görüntü İşleme 07/06/22 11:30-14:00
GBE113 Temel Biyoloji 07/06/22 9:00-11:30
ISE101 Endüstri Mühendisliğine Giriş 12/06/22 9:00-11:30
ISE214 Endüstri Mühendisleri İçin Hesaplamalı Yöntemler 05/06/22 11:30-14:00
ISE222 Yöneylem Araştırması I 12/06/22 11:30-14:00_ 14:00-16:00
ISE256 Endüstri Mühendisleri için İstatistik 06/06/22 11:30-14:00
ISE304 DHL ile Sistem Mühendisliği Metodları 30/05/22 11:30-14:00
ISE311 Bilgi Teknolojileri 08/06/22 16:00-18:00
ISE316 Endüstri Mühendisleri için Bilgisayar Uygulamaları 10/06/22 14:00-16:00
ISE323 Yöneylem Araştırması II 07/06/22 14:00-16:00
ISE331 Mühendisler için Finans 04/06/22 11:30-14:00
ISE344 Benzetim 07/06/22 11:30-14:00_ 14:00-16:00
ISE361 Üretim Sistemleri Tasarımı 29/05/22 11:30-14:00
ISE362 Tedarik Zinciri Yönetimi 12/06/22 16:00-18:00
ISE365 Verimlilik Analizi 03/06/22 11:30-14:00
ISE401 Sistem Dinamiği ve Modelleme 30/05/22 11:30-14:00
ISE402 Sistem Tasarımı 28/05/22 11:30-14:00
ISE412 Endüstri Mühendisleri için Veri Bilimi 01/06/22 14:00-16:00
ISE424 Sağlık Alanında Yöneylem Araştırması Uygulamaları 31/05/22 11:30-14:00
ISE432 Karar Analizi 08/06/22 11:30-14:00_ 14:00-16:00
ISE451 İstatistiksel Kalite Kontrolü 06/06/22 14:00-16:00
ISE455 Deney Tasarımı 09/06/22 11:30-14:00
ISE464 Bilgisayar Destekli Üretim Sistemleri 11/06/22 11:30-14:00
CE262 SURVEYING 28/05/22 18:00-20:00
CE451 INTROD. TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING 30/05/22 11:30-14:00
CE462 CONSTRUCTION SAFETY AND ENGINEERING ETHICS 30/05/22 18:00-20:00
CE161 COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWING 31/05/22 14:00-16:00
CE463 SITE ORGANIZATION 31/05/22 16:00-18:00
CE473 TRAFFIC ENGINEERING 31/05/22 18:00-20:00
CE381 STRUCTURAL ANALYSIS 01/06/22 09:00-11:30
CE236 STRENGTH OF MATERIALS 01/06/22 18:00-22:00
CE488 INTRODUCTION TO EARTHQUAKE ENGINEERING 06/06/22 16:00-18:00
CE465 CONSTRUCTION MANAGEMENT IN PRACTICE 08/06/22 18:00-20:00
CE479 PRESTRESSED CONCRETE 03/06/22 11:30-14:00
CE382 REINFORCED CONCRETE 03/06/22 11:30-14:00
CE485 DEEP FOUNDATIONS 03/06/22 14:00-16:00
CE231 ENGINEERING MECHANICS 1: STATICS 08/06/22 09:00-11:30
CE232 ENGINEERING MECHANICS 2: DYNAMICS 08/06/22 14:00-16:30
CE447 INTROD. TO ENVIRONMENTAL GEOTECHNICS 06/06/22 09:00-11:30
CE456 PLANNING AND DESIGN OF PORTS 06/06/22 11:30-14:00
CE341 SOIL MECHANICS 07/06/22 14:00-16:00
CE441 FOUNDATION ENGINEERING 07/06/22 14:00-16:00
CE493 DESIGN OF STRUCTURAL STEEL MEMBERS 08/06/22 09:00-11:30
CE491 DESIGN OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES 09/06/22 11:30-14:00
CE162 MATERIALS SCIENCE 09/06/22 14:00-16:00
CE351 FLUID MECHANICS 10/06/22 11:30-14:00
CE354 HYDRAULICS 10/06/22 11:30-14:00
CHBE213 Physical Chemistry Lab 30.05.2022 16:00-18:00
CHBE362 Reactor Design 30.05.2022 16:00-18:00
CHBE232 CHBE I: Fluid Mechanics 31.05.2022 14:00-16:00
CHBE331 CHBE II : Heat Transfer 31.05.2022 14:00-16:00
CHBE464 Reactor Design 01.06.2022 09:00-11:30
CHBE333 Chemical & Biochemical Process Design II 01.06.2022 09:00-11:30
CHBE368 Thermophysical Properties of Fluids 02.06.2022 11:30-14:00
CHBE301 Experimental CHBE I 03.06.2022 14:00-16:00
CHBE302 Experimental CHBE I 03.06.2022 14:00-16:00
CHEM 101 General Chemistry 6/6/2022 09:00-11:30
CHEM111 General Chemistry I 6/6/2022 09:00-11:30
CHEM112 General Chemistry II 6/6/2022 09:00-11:30
CHEM113 General Chemistry Lab 6/6/2022 14:00-16:00
CHBE431 World Energy Resources and Energy Politics 06.06.2022 11:30-14:00
CHBE311 Computer Applications in CHBE 07.06.2022 09:00-11:30
CHBE386 Mathematical Modeling in CHBE 07.06.2022 14:00-16:00
CHBE441 Process Dynamics & Control 07.06.2022 14:00-16:00
CHBE102 Introduction to Chemical and Bioprocess Engineering 08.06.2022 14:00-16:00
CHBE215 Material and Energy Balances 08.06.2022 14:00-16:00
CHBE401 Experimental CHBE III 08.06.2022 14:00-16:00
CHBE211 Physical Chemistry I 09.06.2022 14:00-16:00
CHBE214 Chemical Engineering Thermodynamics 09.06.2022 14:00-16:00
CHBE415 Instrumental Methods of Analysis 10.06.2022 16:00-18:00
CHBE203 Organic Chemistry 11.06.2022 11:30-14:00
CHBE204 Bioorganic Chemistry 11.06.2022 11:30-14:00
GBE404 Moleküler Biyoloji II 6/2/2022 09:00-11:30
GBE302 Biyokimya II 6/11/2022 09:00-11:30
GBE435 Gen Terapisi  
GBE431 Kök Hücre 6/6/2022 11.30-14.00
GBE203 Mikrobiyoloji 6/7/2022 09.00-11.30
GBE403 Moleküler Biyoloji I    
GBE212 Klasik ve Moleküler Genetik 6/9/2022 11.30-14.00
GBE301 Biyokimya I 6/1/2022 09:00-11:30
CHEM205 ORGANİK KİMYA VE BİYOMOLEKÜLLERE GİRİŞ 5/30/2022 09:00-11:30
GBE321 Biyotermodinamik    
GBE326 Deneysel Genetik ve Biyomühendislik I: İlkeler 5/31/2022 16:00-18:00
GBE341 Gen Mühendisliši Teknikleri I 6/9/2022 09:00-11:30
GBE205 Hücre Biyolojisi 6/8/2022 11:30-14:00
GBE342 Gen Mühendisliši Teknikleri II 6/7/2022 09:00-11:30
CHEM215 Analytical Chemistry 6/2/2022 11.30-14.00
GBE111 Biyoloji 6/2/2022 09.00-11.30
GBE376 Adli Teknolojiler    
GBE216 Klasik ve Moleküler Genetik Lab 5/25/2022 13.00-15.00
GBE415 Deneysel Genetik ve Biyomühendislik II: Tasarım ve Uygulamalar 6/3/2022 16:00-20:00
GBE102 Biyoloji II 6/9/2022 14:00-16:00
GBE113 Temel Biyoloji   09.00-11.30
GBE222 Biyometri: Biyomühendislik Uygulamalarż için Nümerik ve Żstatiksel Yöntemler   09.00-11.00
ES112 Algoritmalar ve Bilgisayar Programlama 6/9/2022 16:00   18:00 
ES301 Mühendislik Yönetimi 6/10/2022 11:30   14:00 
ES161 Mühendislikte Çizim 6/10/2022 09:00   11:30 
ES117 Bilgisayarlı Hesaplamaya Giriş 6/8/2022 09:00   11:30 
ES310 Sonuç Odaklı İnovasyon 6/6/2022 09:00   11:30 
ES222 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri 6/3/2022 09:00   11:30 
ES272 Sayısal Çözümleme 6/1/2022 14:00   16:00 
ES252 Biyolojik Bilimlerin Temelleri 5/30/2022 11:30   14:00 
ES224 Sinyaller ve Sistemler 5/30/2022 11:30   12:30