• Türkçe
  • English

Değerli Öğrenciler,

Yüzyüze eğitim uygulamasının bir süredir devam etmesi sebebiyle, Bahar 2022 döneminden itibaren mezuniyet başvurusunun öğrenci tarafından yapılması planlanmıştır. Bundan ötürü, mezuniyet formunun ilgili kısımlarının ilk olarak mezun olacak öğrenci tarafından doldurulması gerekmektedir. Güncellenmiş mezuniyet formuna dekanlık internet sayfasından (https://eng.yeditepe.edu.tr/tr/formlar) ulaşılabilir. Ayrıca mezuniyet formları basılı olarak bölüm sekreterinden de alınabilir. Formun 2. sayfasındaki açıklamaların okunması mezuniyetinizde gecikmelerin olmaması açısından önemlidir. 

Hepinize şimdiden final sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı